Ta kontakt med styrelsen!

I en förening vill man ha nära till dem som sitter i styrelsen. Här presenterar var och en sig kort. Ta kontakt med den som passar de frågor du som medlem har på hjärtat. Vet du inte vem du bör kontakta, då mailar du till Bengt Ek som ser till att det hamnar i rätt händer. 

Anders AbrahamsonAnders Abrahamson
Jag är uppvuxen i jord- och skogsbruket på en gård där skogen och skogsskötseln var självklara delar. Sedan mer än 40 år är jag själv skogsägare. Min passion för skogen handlar om skogsskötsel för att nå hög produktion. Miljömålen vill jag nå med bra lövbestånd, där eken alltid har en särskild plats.
Mitt engagemang i föreningen började med tidningen och Skogsnäringsveckan, därefter två bra utlandsresor. Jag vill att föreningen med hög kvalitet och integritet skall vara näringens
gemensamma och obundna forum för god svensk skogsskötsel. Skogen och allt kring skogen är  viktigt för vårt land!
I mitt förvärvsliv vid sidan av skogen har jag blivit imponerad av hela skogsklustret  i Finland och Sverige, både av dess betydelse för våra länders ekonomi och dess mycket starka ställning internationellt.
Kontaktuppgifter

Emma BerglundEmma Berglund
Min skogliga bana började när ett yrkestest på internet berättade för mig att jag borde bli jägmästare. Sagt och gjort, jag hoppade på utbildningen. Jag såg min chans att få jobba med hållbar utveckling och kombinera mitt samhällsintresse med mitt intresse för naturen. Att jobba med skogen är mångsidigt och handlar i mångt och mycket om att jobba med människor, vilket adderar den kanske mest spännande dimensionen.
Efter tre års arbete med skogspolitik i Bryssel har jag stärkts i min övertygelse om vår unika position i Sverige när det gäller skogsfrågor. Vi är ett föregångsland internationellt sett och vi har viktiga erfarenheter att dela med oss av, inte minst hur vi tar vara på drivkrafterna hos de hundratusentals privata skogsägare vi har i Sverige. Idag arbetar jag som ansvarig för samhällskontakter på LRF Skogsägarna. Föreningen Skogen spelar en viktig roll i att fortsätta stärka och utveckla skogens alla möjligheter. Jag hoppas att mitt engagemang i föreningen kan hjälpa till att stärka stoltheten och intresset över vårt hållbara svenska skogsbruk, både hos oss inom sektorn och i samhället i stort, inte minst hos unga. Om man är intresserad av att jobba med hållbarhet och framtidslösningar borde skogen vara det självklara valet.
Kontaktuppgifter

Jonas RönnbergJonas Rönnberg
Skogen är fantastisk. Man kan ladda batterierna, rena sinnet och finnas utan krav; man kan gå på små och stora upptäcktsfärder; man kan producera virke i mängder, bär och svampar, biodiversitet och en massa andra saker. Vi har alla ett ansvar att ta hand om denna värdefulla resurs, för oss som lever av eller för skogen nu, och för alla som ännu inte är födda. För detta krävs ett uthålligt brukande av marken och där har Föreningen Skogen en viktig roll.
Jag tror att vi skulle kunna bli mycket bättre på att utnyttja vår kunskap om brukande av skog i Sverige som en plattform för en internationell diskussion. Allt vi gör är inte alltid bäst men vi har gjort ganska mycket, kan dela med oss av detta och givetvis lära oss mer. Vi kan definitivt bli bättre på att utnyttja den kapacitet som finns nationellt både ur ett mångkulturellt men även genusspecifikt perspektiv. Det är många som tror att skog inte är intressant att jobba med. Kommunikationsplattformen på föreningen - Skogen i Skolan och Skogssverige på Internet - ger möjligheter att aktivt arbeta med dessa frågor.
Vi har inte haft mycket skog i familjen under åren men vi har ändå utvecklat ett starkt intresse både för skogen som sådan och att vistas i den. Som forskare på SLU får jag på olika sätt möjlighet att arbeta med uthållighetsfrågor samtidigt som kontakt med skogsnäringen och andra brukare av den skogliga resursen ger betydelsefulla insikter. Förhoppningen är att vi även framgent, genom informationsspridning och dialog ska kunna utveckla vår skogliga resurs för att tillfredsställa ännu fler än idag. Föreningen Skogen är en naturlig del i detta.
Kontaktuppgifter

Jenny Spets Wojarski
Kontaktuppgifter

Linda SegerblomLinda Segerblom
Min relation till skogen inleddes, som för så många andra i min ålder, i Skogsmullarna. Jag kommer så väl ihåg dofterna, ljuden, det vackra ljuset från solens strålar som letade sig ner mellan grenarna, gläntorna, lägereldarna, mullelekarna och spänningen när vi hittade småkryp där ute i skogen. Jag märker idag samma fascination hos mina barn. Hur de lever upp och hur dataspel och sociala medier lämnas därhän för en liten stund när skogen ska utforskas.
Jag har jobbat med marknadsföring och kommunikation i princip hela mitt vuxna liv, både i Sverige och utomlands. Idag jobbar jag som vd på Kommunikationsbyrån Brid, som ägs av LRF Media och dessförinnan som Kommunikationschef på LRF. Jag tror på berättelsens kraft och vikten av att lyssna, engagera och beröra människor om vi vill nå utveckling. Det finns så många intressanta berättelser att berätta om skogen, om svensk skogsproduktion och svensk skogsråvara. Så många spännande lösningar på de stora samhällsutmaningarna. Så mycket kunskap och förståelse som behöver byggas om dessa möjligheter ska kunna tas tillvara fullt ut. Sverige, denna skogsnation med sitt ansvarsfulla och hållbara brukande av skogen, har alla möjligheter att ställa om till ett hållbart samhälle.
Föreningen skogen är en stark plattform för debatt, utbyte av idéer och ny kunskap och jag hoppas kunna bidra med mina kunskaper och erfarenheter i denna viktiga verksamhet.
Kontaktuppgifter

Mats BlombergMats Blomberg
Efter att följt min far, kronojägare i Domänverket, i Hälsinge och Bergslagsskogar under uppväxten var inte steget långt till en yrkesbana i skogen. Ungdomsår i fältbiologerna grundlade naturintresset, praktik i skogen banade väg till Skogsmästarskolan. Sedan blev det skogsvärdering hos lantbruksnämnden i Härnösand och skogsförvaltare hos Enköpings kommun innan flyttlasset gick till Kalmar och LRF 1988/89.
Därefter har det blivit trettio års näringspolitiskt medlemsarbete för Södra och LRF, de senaste 19 åren hos Södra Skogsägarna i Växjö som näringspolitisk samordnare. Ett uppdrag som avslutades vid årsskiftet 2018/19 då jag pensionerades. Anställning ändras nu till styrelseuppdrag inom kooperation och utbildning.
Det djupa intresset för skogen fortsätter och utvecklas. Jag brinner för att förmedla skogens ekonomiska och sociala betydelse för samhället. Vill gärna berätta om skogsägarnas nyckelroll som brukare och naturvårdare. Hur generationers arbete lagt grunden till den unika mångfald vi har i skogslandskapet och dagens välfärd. 
Ett aktivt brukande av skogen är viktigt där mångbruk och sociala värden kan skapa nya allianser och nyttor.  Har varit med om att bygga upp Säker skog och känner starkt för att vi jobbar säkert i skogen. Engagemanget för Skogens vatten har öppnat ögonen. Föreningen Skogen har funnits  med sedan studenttiden, tidningen är central för att förmedla en allsidig bild av skogsbruket. Föreningen Skogen kan bygga broar. Det tilltalar mig.
Kontaktuppgifter

Mats SigvantMats Sigvant
Hela mitt liv har natur och friluftsliv varit mitt stora intresse. Som ung var jag engagerad i Scouterna, fältbiologerna och Blekinge ornitologiska förning och så småningom kom även ett jaktintresse med i bilden. Med dessa intressen och dessutom eget skogsägande var steget att utbilda sig skogligt naturligt och avgjordes när jag i årskurs 8 följde med en skogsvårdskonsulent under en pryovecka. Jägmästareutbildningen blev en fantastisk tid. Att på djupet få utbilda sig inom skogens alla områden var för mig ett privilegium som både gav kunskaper om skog och natur och en personlig utveckling som jag är oerhört tacksam för.
Mitt yrkesliv har i huvudsak kretsat runt sågverksnäringen där jag haft glädjen att jobba med såväl råvara som teknik, logistik och inte minst marknad. I egenskap av marknadschef för sågverk har jag besökt ett stort antal länder och kulturer världen över i syftet att sälja trävaror. Och det var kanske först då jag insåg hur fantastiskt duktiga vi är i det Svenska skogsbruket och skogsindustrin.
Vi har under de senaste hundra åren byggt upp ett skogsbruk som är uthålligt i evighet samtidigt som vi vårdar den biologiska mångfalden, bevarar natur- och kulturvärden och motverkar negativa klimatförändringar.
Föreningen Skogen är en viktig organisation för att diskutera, informera debattera den Svenska skogen och skogsbruket i en tid där allt fler intressen vill ha ut mer av skogen.
Det är med stolthet jag ger mig in i styrelsens i arbetet för ett uthålligt brukande av den svenska skogen.
Kontaktuppgifter

Monika StridsmanMonika Stridsman
Jag har jobbat inom skogssektorn sedan 1976 – då blev jag en av ungefär tio kvinnor i Sverige med jägmästarexamen. Därefter följde en rad skogsjobb. En ”röd tråd” i mitt yrkesliv har varit att arbeta med naturresursfrågor ur olika perspektiv. Det har bland annat lärt mig att det finns mer än ett sätt att förstå de frågor som handlar om skog och där människan är involverad.
Jag bodde en tid i Jokkmokk och var chef för Domänverket. I mitten av 1990-talet blev jag vd för Föreningen Skogen. Sedan blev det Naturvårdsverket och WWF Världsnaturfonden innan jag blev generaldirektör för Skogsstyrelsen, där slutade jag i fjol.
Jag tycker det känns väldigt bra att ”vara tillbaka” på Föreningen Skogen. Jag känner igen mig i den ideella värdegrund som föreningen står på idag.
En käpphäst jag har är att vi i föreningen ska vara stolta över att vi använder skogen som en resurs, vare sig vi är skogsbrukare, naturbrukare, jägare eller använder skogen på annat vis. Vi har ett väldigt bra ”case” som det är viktigt att våga stå för och berätta om! Även om man kan få en smäll av meningsmotståndare då och då.
Tänk om vi inte hade nyttjat skogen genom åren? Då hade Sverige haft mindre inkomster, högre koldioxidhalter och mindre utveckling av klimatsmarta produkter. Det är ett viktigt budskap att föra ut!
Privat är jag en ”naturnjutare” – älskar att jaga och paddla kajak. Att umgås med barnbarnen, som är i skalbaggeåldern, är det bästa jag vet!
Kontaktuppgifter

Åsa WillénÅsa Willén
Från det jag var liten  har skogen alltid varit hemma och friluftsliv har alltid varit mitt största intresse. När det var dags att välja utbildning var valet av jägmästare självklart. Under utbildningen insåg jag  hur vi i Sverige har unika förutsättningar för brukande i och med att skogsresursen är till hälften privatägd. Min yrkesverksamma bana har därför ägnats åt rådgivning till skogsägare främst inom ekonomi, skatt och juridik. Ju längre jag jobbar upptäcker jag hur privatskogsbruket och storskogsbruket tillsammans skapar fantastiska förutsättningar för en mångfald i brukande och användning av skogen. Vilken glädje  och förmån att kunna få bruka sin egen skog!
I och med stigande ålder och kanske även  beroende på att jag fått egna barn, har jag mer och mer insett vikten av att föra kunskapen om och kärleken till skogen vidare till kommande generationer. Arbetet i Föreningen Skogen som en oberoende arena med verktyg som Skogen i  skolan och Skogssverige skapar fantastiska förutsättningar för detta. 
Kontaktuppgifter