Ta kontakt med styrelsen!

I en förening vill man ha nära till dem som sitter i styrelsen. Här presenterar var och en sig kort. Ta kontakt med den som passar de frågor du som medlem har på hjärtat. Vet du inte vem du bör kontakta, då mailar du till Bengt Ek som ser till att det hamnar i rätt händer. 

Anders AbrahamsonAnders Abrahamson
Jag är uppvuxen i jord- och skogsbruket på en gård där skogen och skogsskötseln var självklara delar. Sedan mer än 40 år är jag själv skogsägare. Min passion för skogen handlar om skogsskötsel för att nå hög produktion. Miljömålen vill jag nå med bra lövbestånd, där eken alltid har en särskild plats.
Mitt engagemang i föreningen började med tidningen och Skogsnäringsveckan, därefter två bra utlandsresor. Jag vill att föreningen med hög kvalitet och integritet skall vara näringens
gemensamma och obundna forum för god svensk skogsskötsel. Skogen och allt kring skogen är  viktigt för vårt land!
I mitt förvärvsliv vid sidan av skogen har jag blivit imponerad av hela skogsklustret  i Finland och Sverige, både av dess betydelse för våra länders ekonomi och dess mycket starka ställning internationellt.
KontaktuppgifterEmma BerglundEmma Berglund
Min skogliga bana började när ett yrkestest på internet berättade för mig att jag borde bli jägmästare. Sagt och gjort, jag hoppade på utbildningen. Jag såg min chans att få jobba med hållbar utveckling och kombinera mitt samhällsintresse med mitt intresse för naturen. Att jobba med skogen är mångsidigt och handlar i mångt och mycket om att jobba med människor, vilket adderar den kanske mest spännande dimensionen.
Efter tre års arbete med skogspolitik i Bryssel har jag stärkts i min övertygelse om vår unika position i Sverige när det gäller skogsfrågor. Vi är ett föregångsland internationellt sett och vi har viktiga erfarenheter att dela med oss av, inte minst hur vi tar vara på drivkrafterna hos de hundratusentals privata skogsägare vi har i Sverige. Idag arbetar jag som ansvarig för samhällskontakter på LRF Skogsägarna. Föreningen Skogen spelar en viktig roll i att fortsätta stärka och utveckla skogens alla möjligheter. Jag hoppas att mitt engagemang i föreningen kan hjälpa till att stärka stoltheten och intresset över vårt hållbara svenska skogsbruk, både hos oss inom sektorn och i samhället i stort, inte minst hos unga. Om man är intresserad av att jobba med hållbarhet och framtidslösningar borde skogen vara det självklara valet.
Kontaktuppgifter

Anna FurnessAnna Furness
Det började med rå, villkorslös kärlek till naturen. Som 4-åring publicerade jag böcker med urklipp på skogens växter och djur och distribuerade generöst till alla och envar.
Senare insåg jag att det kanske allra häftigaste med vår skog är bruket av den; varenda svensk använder dagligen nyttoprodukter från dessa våra älskade skogar. Råvaran växer ur backen, nästan vare sig vi vill eller inte, till nytta för oss. Soldrivet! Och just när vi räknat ut det så bra, optimerat värdekedjor och lagerbalanser… så kan en liten skalbagge ställa allt på ända. Naturens veto svävar över oss som en alltid närvarande, branschförenande utmaning.
Något som få vet är att mer än 90 % av allt som görs i skogen faktiskt är utkontrakterat på entreprenad. Det adderar till utmaningen! Vi behöver som bransch – förutom klassiska skogliga kunskaper -  alltså också kunna hantera sånt som avtalsjuridik och ekonomi i komplexa försörjningskedjor. Jag är, förutom jägmästare, civilingenjör i industriell ekonomi och idag arbetar jag som vd på skogsentreprenörernas branschförening, SMF Skogsentreprenörerna.
Föreningen Skogen är ett viktigt diskussionsforum för att vi med gemensamma krafter ska kunna ta ansvar för de olika nyttor vi vill kunna åtnjuta i skogen, nu och framgent.
Kontaktuppgifter

Hans-Jöran HildingssonHans-Jöran Hildingsson
Privat är skogen min arena för kontemplation, stillsamma studier, vandringar, friluftsliv, cykling, vedhuggning och jakt.
Yrkesmässigt arbetar jag på deltid som senior rådgivare i Skogssällskapet AB i Göteborg.
Jag är medlem i Föreningen Skogen för att jag vill medverka till att skogen syns och nyttjas, och jag vill att föreningen är en synlig part i samhälle och debatt för att ta vara på skogens alla värden.
Föreningen Skogen har en viktig ny uppgift med Skogen i Skolan. Det är en utmaning och öppnar stora möjligheter att få in skogen i skolans värld.
Kontaktuppgifter

Per HultengårdPer Hultengård
Mitt förhållande till skogen är livslångt – och fyllt med glädje och kärlek.
Skogen har alltid varit en del av mitt liv, av min själ. Jag har växt upp med jord och skog och dessutom ett litet sågverk på en av de två fastigheter jag alltjämt brukar i Östergötland och i Närke.
 Yrkesmässigt kom jag nu inte att jobba med skog. Jag utbildade mig till – och har jobbat som – jurist med inriktning på medier i många år. I dag är jag chefsjurist för dagspressens branschorganisation Tidningsutgivarna. Och på samma sätt som jag har en passion för skogen så har jag en passion för massmedier och publicistik.

Jag är, i skrivande stund, 52 år, men fortfarande är det så att inget fyller mig med en sådan tillfredsställelse som att gå ut i en plantering med röjsågen en tidig morgon, jobba hårt en dag och känna och se att jag faktiskt håller på att röja fram – och skapa - en skog! Och fortfarande är det så att jag tycker att det inte finns något som doftar så gott som nyhugget timmer eller nysågat virke!

Föreningen Skogen är viktig! Sverige är, besluts- och påverkansmässigt, alltjämt en i många avseenden organisatorisk/korporativ struktur. Där har Föreningen Skogen en central roll att spela som företrädare för sektorn.
En viktig del i detta, som nyhets- och informationskälla och som debattforum och opinionsbildare, är tidningen SKOGEN. Jag hoppas att jag med min bakgrund ska kunna bidra med såväl juridiska som publicistiska erfarenheter, som ett skogligt engagemang och ett skogsägarperspektiv.
Kontaktuppgifter

Jonas RönnbergJonas Rönnberg
Skogen är fantastisk. Man kan ladda batterierna, rena sinnet och finnas utan krav; man kan gå på små och stora upptäcktsfärder; man kan producera virke i mängder, bär och svampar, biodiversitet och en massa andra saker. Vi har alla ett ansvar att ta hand om denna värdefulla resurs, för oss som lever av eller för skogen nu, och för alla som ännu inte är födda. För detta krävs ett uthålligt brukande av marken och där har Föreningen Skogen en viktig roll.
 
Jag tror att vi skulle kunna bli mycket bättre på att utnyttja vår kunskap om brukande av skog i Sverige som en plattform för en internationell diskussion. Allt vi gör är inte alltid bäst men vi har gjort ganska mycket, kan dela med oss av detta och givetvis lära oss mer. Vi kan definitivt bli bättre på att utnyttja den kapacitet som finns nationellt både ur ett mångkulturellt men även genusspecifikt perspektiv. Det är många som tror att skog inte är intressant att jobba med. Kommunikationsplattformen på föreningen - Skogen i Skolan och Skogssverige på Internet - ger möjligheter att aktivt arbeta med dessa frågor.
 
Vi har inte haft mycket skog i familjen under åren men vi har ändå utvecklat ett starkt intresse både för skogen som sådan och att vistas i den. Som forskare på SLU får jag på olika sätt möjlighet att arbeta med uthållighetsfrågor samtidigt som kontakt med skogsnäringen och andra brukare av den skogliga resursen ger betydelsefulla insikter. Förhoppningen är att vi även framgent, genom informationsspridning och dialog ska kunna utveckla vår skogliga resurs för att tillfredsställa ännu fler än idag. Föreningen Skogen är en naturlig del i detta.
Kontaktuppgifter

Jenny Spets Wojarski
Kontaktuppgifter

Monika StridsmanMonika Stridsman
Jag har jobbat inom skogssektorn sedan 1976 – då blev jag en av ungefär tio kvinnor i Sverige med jägmästarexamen. Därefter följde en rad skogsjobb. En ”röd tråd” i mitt yrkesliv har varit att arbeta med naturresursfrågor ur olika perspektiv. Det har bland annat lärt mig att det finns mer än ett sätt att förstå de frågor som handlar om skog och där människan är involverad.

Jag bodde en tid i Jokkmokk och var chef för Domänverket. I mitten av 1990-talet blev jag vd för Föreningen Skogen. Sedan blev det Naturvårdsverket och WWF Världsnaturfonden innan jag blev generaldirektör för Skogsstyrelsen, där slutade jag i fjol.
Jag tycker det känns väldigt bra att ”vara tillbaka” på Föreningen Skogen. Jag känner igen mig i den ideella värdegrund som föreningen står på idag.
En käpphäst jag har är att vi i föreningen ska vara stolta över att vi använder skogen som en resurs, vare sig vi är skogsbrukare, naturbrukare, jägare eller använder skogen på annat vis. Vi har ett väldigt bra ”case” som det är viktigt att våga stå för och berätta om! Även om man kan få en smäll av meningsmotståndare då och då.
Tänk om vi inte hade nyttjat skogen genom åren? Då hade Sverige haft mindre inkomster, högre koldioxidhalter och mindre utveckling av klimatsmarta produkter. Det är ett viktigt budskap att föra ut!

Privat är jag en ”naturnjutare” – älskar att jaga och paddla kajak. Att umgås med barnbarnen, som är i skalbaggeåldern, är det bästa jag vet!
Kontaktuppgifter

Åsa WillénÅsa Willén
Från det jag var liten  har skogen alltid varit hemma och friluftsliv har alltid varit mitt största intresse. När det var dags att välja utbildning var valet av jägmästare självklart. Under utbildningen insåg jag  hur vi i Sverige har unika förutsättningar för brukande i och med att skogsresursen är till hälften privatägd. Min yrkesverksamma bana har därför ägnats åt rådgivning till skogsägare främst inom ekonomi, skatt och juridik. Ju längre jag jobbar upptäcker jag hur privatskogsbruket och storskogsbruket tillsammans skapar fantastiska förutsättningar för en mångfald i brukande och användning av skogen. Vilken glädje  och förmån att kunna få bruka sin egen skog!

I och med stigande ålder och kanske även  beroende på att jag fått egna barn, har jag mer och mer insett vikten av att föra kunskapen om och kärleken till skogen vidare till kommande generationer. Arbetet i Föreningen Skogen som en oberoende arena med verktyg som Skogen i  skolan och Skogssverige skapar fantastiska förutsättningar för detta. 
Kontaktuppgifter

Bengt EkBengt Ek (generalsekreterare, adjungerad till styrelsen)
Till det roligaste i skogen hör alla frågor runt skogsskötsel men också virkesmarknaden är spännande liksom det som händer på skogsarbetets område.
Jag är vd på Föreningen Skogen och har ett förflutet inom Skogsvårdsorganisationen, i Vittangi, Luleå, Stockholm och Jönköping. En ganska stor del av min arbetsdag på föreningen ägnar
jag åt tidningen SKOGEN. Där ska skogsägare, entreprenörer och anställda av alla slag kunna förenas i sitt intresse och tipsa varandra.
Något av det bästa med medlemskapet är nog att man ingår i ett sammanhang, ett nätverk, och att vi tillsammans bidrar till att skogarna sköts bättre. Att sprida kunskap om skogen och brukandet i bredare kretsar är också avgörande för att ta vara på skogens möjligheter.

Och en sak till: Det ska vara kul – eller åtminstone inspirerande – att ta hand om sin skog! Vare sig man älskar doften, viltet, växterna eller pengarna.
Kontaktuppgifter