Styrelse

I en förening vill man ha nära till dem som sitter i styrelsen. Här presenterar var och en sig kort. Ta kontakt med den som passar de frågor du som medlem har på hjärtat. Vet du inte vem du bör kontakta, då mailar du till Bengt Ek som ser till att det hamnar i rätt händer. 

Anna BjörkAnna Björk 
Mer information kommer. 
 

 

 

Kontaktuppgifter

Emma BerglundEmma Berglund

Min skogliga bana började när ett yrkestest på internet berättade för mig att jag borde bli jägmästare. Sagt och gjort, jag hoppade på utbildningen. Jag såg min chans att få jobba med hållbar utveckling och kombinera mitt samhällsintresse med mitt intresse för naturen. Att jobba med skogen är mångsidigt och handlar i mångt och mycket om att jobba med människor, vilket adderar den kanske mest spännande dimensionen.
    Efter tre års arbete med skogspolitik i Bryssel har jag stärkts i min övertygelse om vår unika position i Sverige när det gäller skogsfrågor. Vi är ett föregångsland internationellt sett och vi har viktiga erfarenheter att dela med oss av.
    Idag arbetar jag på Skogsindustrierna som talesperson för skogsfrågor i EU och internationellt. Jag jobbar för att skapa goda förutsättningar för skogsnäringen att bidra till ett mer hållbart samhälle och dessa förutsättningar formas i allt högre grad i Bryssel.
    Föreningen Skogen spelar en viktig roll i att fortsätta stärka och utveckla skogens alla möjligheter. Jag hoppas att mitt engagemang i föreningen kan hjälpa till att stärka stoltheten och intresset över vårt hållbara svenska skogsbruk, både hos oss inom sektorn och i samhället i stort, inte minst hos unga. Om man är intresserad av att jobba med hållbarhet och framtidslösningar borde skogen vara det självklara valet.


Kontaktuppgifter

Jonas RönnbergJonas Rönnberg
Skogen är fantastisk. Man kan ladda batterierna, rena sinnet och finnas utan krav; man kan gå på små och stora upptäcktsfärder; man kan producera virke i mängder, bär och svampar, biodiversitet och en massa andra saker. Vi har alla ett ansvar att ta hand om denna värdefulla resurs, för oss som lever av eller för skogen nu, och för alla som ännu inte är födda. För detta krävs ett uthålligt brukande av marken och där har Föreningen Skogen en viktig roll.
    Jag tror att vi skulle kunna bli mycket bättre på att utnyttja vår kunskap om brukande av skog i Sverige som en plattform för en internationell diskussion. Allt vi gör är inte alltid bäst men vi har gjort ganska mycket, kan dela med oss av detta och givetvis lära oss mer. Vi kan definitivt bli bättre på att utnyttja den kapacitet som finns nationellt både ur ett mångkulturellt men även genusspecifikt perspektiv. Det är många som tror att skog inte är intressant att jobba med. Kommunikationsplattformen på föreningen – Skogen i Skolan och Skogssverige på Internet – ger möjligheter att aktivt arbeta med dessa frågor.
    Vi har inte haft mycket skog i familjen under åren men vi har ändå utvecklat ett starkt intresse både för skogen som sådan och att vistas i den. Som forskare på SLU får jag på olika sätt möjlighet att arbeta med uthållighetsfrågor samtidigt som kontakt med skogsnäringen och andra brukare av den skogliga resursen ger betydelsefulla insikter. Förhoppningen är att vi även framgent, genom informationsspridning och dialog ska kunna utveckla vår skogliga resurs för att tillfredsställa ännu fler än idag. Föreningen Skogen är en naturlig del i detta.
Kontaktuppgifter

Jenny Spets WojarskiJenny Spets Wojarski
Med min mix av skånsk mylla, blånande jämtländska vidder och stökigt storstadsliv är jag något av en sällsynt art i skogliga sammanhang. Eller så är jag inte det? Just skogsägare kan ju vara lite vilka som helst, med olika kunskaper, förutsättningar och mål - och det är detta som i sig leder till mångfald och variation i brukandet. Jag äger en skogsfastighet i tredje generation i södra Jämtland där jag tillbringar så mycket tid jag kan, men de flesta skötselåtgärderna låter jag Norra Skog, där jag är medlem, utföra.
    
Min utbildning och profession är kommunikation och jag har jobbat i snart 25 år som kommunikationschef och rådgivare inom en rad olika branscher – senast på Skogsindustrierna. Jag har bakgrund, kunskap och nätverk inom både skogsnäringen och hållbarhetsområdet i stort. Uthålligt hållbar utveckling innebär balans mellan den miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensionen. Min åsikt är att de två sistnämnda ibland värderas lägre i skogsdebatten och att det leder fel. Både för ett hushåll, ett företag eller en nation betyder lönsamhet: trygghet, frihet och möjlighet till långsiktig utveckling. Föreningen Skogen har samma breda ansats gällande både hållbart skogsbruk och global utveckling. Variationen i utbudet kombinerat med förtroendet för skogsägarna att tänka själva och fatta det klokaste beslutet både på lång och kort sikt gör mig till en stolt medlem och styrelseledamot. Att få bidra till att många i Sverige är stolta och välinformerade om vår fantastiska skog och alla värden den ger är en stark drivkraft för mig. 
Kontaktuppgifter

Mats BlombergMats Blomberg
Efter att följt min far, kronojägare i Domänverket, i Hälsinge och Bergslagsskogar under uppväxten var inte steget långt till en yrkesbana i skogen. Ungdomsår i fältbiologerna grundlade naturintresset, praktik i skogen banade väg till Skogsmästarskolan. Sedan blev det skogsvärdering hos lantbruksnämnden i Härnösand och skogsförvaltare hos Enköpings kommun innan flyttlasset gick till Kalmar och LRF 1988/89.
    Därefter har det blivit trettio års näringspolitiskt medlemsarbete för Södra och LRF, de senaste 19 åren hos Södra Skogsägarna i Växjö som näringspolitisk samordnare. Ett uppdrag som avslutades vid årsskiftet 2018/19 då jag pensionerades. Anställning ändrades då till styrelseuppdrag inom kooperation och utbildning.
    Det djupa intresset för skogen fortsätter och utvecklas. Jag brinner för att förmedla skogens ekonomiska och sociala betydelse för samhället. Vill gärna berätta om skogsägarnas nyckelroll som brukare och naturvårdare. Hur generationers arbete lagt grunden till den unika mångfald vi har i skogslandskapet och dagens välfärd. 
    Ett aktivt brukande av skogen är viktigt där mångbruk och sociala värden kan skapa nya allianser och nyttor.  Har varit med om att bygga upp Säker skog och känner starkt för att vi jobbar säkert i skogen. Engagemanget för Skogens vatten har öppnat ögonen. Föreningen Skogen har funnits med sedan studenttiden, tidningen är central för att förmedla en allsidig bild av skogsbruket. Föreningen Skogen kan bygga broar. Det tilltalar mig.
Kontaktuppgifter

Mats SigvantMats Sigvant
Hela mitt liv har natur och friluftsliv varit mitt stora intresse. Som ung var jag engagerad i Scouterna, Fältbiologerna och Blekinge ornitologiska förning och så småningom kom även ett jaktintresse med i bilden. Med dessa intressen och dessutom eget skogsägande var steget att utbilda sig skogligt naturligt och avgjordes när jag i årskurs 8 följde med en skogsvårdskonsulent under en pryovecka. Jägmästareutbildningen blev en fantastisk tid. Att på djupet få utbilda sig inom skogens alla områden var för mig ett privilegium som både gav kunskaper om skog och natur och en personlig utveckling som jag är oerhört tacksam för.
    Mitt yrkesliv har i huvudsak kretsat runt sågverksnäringen där jag haft glädjen att jobba med såväl råvara som teknik, logistik och inte minst marknad. I egenskap av marknadschef för sågverk har jag besökt ett stort antal länder och kulturer världen över i syftet att sälja trävaror. Och det var kanske först då jag insåg hur fantastiskt duktiga vi är i det Svenska skogsbruket och skogsindustrin.
Vi har under de senaste hundra åren byggt upp ett skogsbruk som är uthålligt i evighet samtidigt som vi vårdar den biologiska mångfalden, bevarar natur- och kulturvärden och motverkar negativa klimatförändringar.
    Föreningen Skogen är en viktig organisation för att diskutera, informera debattera den Svenska skogen och skogsbruket i en tid där allt fler intressen vill ha ut mer av skogen.
    Det är med stolthet jag gett mig in i styrelsens i arbetet för ett uthålligt brukande av den svenska skogen.
Kontaktuppgifter

Monika StridsmanMonika Stridsman
Jag har jobbat inom skogssektorn sedan 1976 – då blev jag en av ungefär tio kvinnor i Sverige med jägmästarexamen. Därefter följde en rad skogsjobb. En ”röd tråd” i mitt yrkesliv har varit att arbeta med naturresursfrågor ur olika perspektiv. Det har bland annat lärt mig att det finns mer än ett sätt att förstå de frågor som handlar om skog och där människan är involverad.
    Jag bodde en tid i Jokkmokk och var chef för Domänverket där. I mitten av 1990-talet blev jag vd för Föreningen Skogen. Sedan blev det Naturvårdsverket och WWF Världsnaturfonden innan jag blev generaldirektör för Skogsstyrelsen. Numera har jag främst ideella uppdrag.
    Jag tycker det känns väldigt bra att ”vara tillbaka” på Föreningen Skogen. Jag känner igen mig i den ideella värdegrund som föreningen står på idag.
    En käpphäst jag har är att vi i föreningen ska vara stolta över att vi använder skogen som en resurs, vare sig vi är skogsbrukare, naturbrukare, jägare eller använder skogen på annat vis. Vi har ett väldigt bra ”case” som det är viktigt att våga stå för och berätta om! Även om man kan få en smäll av meningsmotståndare då och då.
    Tänk om vi inte hade nyttjat skogen genom åren? Då hade Sverige haft mindre inkomster, högre koldioxidhalter och mindre utveckling av klimatsmarta produkter. Det är ett viktigt budskap att föra ut!
    Privat är jag en ”naturnjutare” – älskar att jaga och paddla kajak. Att umgås med barnbarnen, som är i skalbaggeåldern, är det bästa jag vet!
Kontaktuppgifter

Per Jonasson
Jag är civilingenjör i maskinteknik från KTH men har vuxit upp med skogen som en central del av familjelivet och hjälpt min far med plantering, röjning och andra skogsjobb på sommarlov och helger. Efter några skogskurser på Linnéuniversitetet tillsammans med min fru så beslutade jag mig för att byta bana så efter 26 år på bland annat Sandvik, ÅF och Ericsson sadlade jag om och började jobba tillsammans med min far i skogen. Vår skog består av två fastigheter, en i Småland utanför Vimmerby, som min mormors föräldrar köpte vid förra sekelskiftet och en fastighet i Bergslagen i Gusselby som min farfar köpte 1958. Vi bedriver ett arbetsintensivt skogsbruk med ganska mycket manuellt jobb och att jobba tillsammans med min far, som är jägmästare med examen 1959 och fortfarande aktiv, är och har varit mycket lärorikt. I samma veva som jag började jobba med skogen så startade vi Skogspodden, en podd om skogsbruk där vi vill visa att det går att kombinera ett lönsamt skogsbruk med fokus på kvalité och som har hög biologisk mångfald och höga sociala värden. Genom podden och våra filmer på Youtube får vi mycket kontakt med våra lyssnare och jag ser ett otroligt engagemang och en fantastisk odlarglädje i det privata skogsbrukat, som jag vill vara med och sprida i Föreningen Skogens anda. Jag vill också vara med och sprida en större förståelse och kännedom om de positiva sakerna som vårt skogsbruk ger oss.
Kontaktuppgifter

Åsa WillénÅsa Willén
Från det jag var liten  har skogen alltid varit hemma och friluftsliv har alltid varit mitt största intresse. När det var dags att välja utbildning var valet av jägmästare självklart. Under utbildningen insåg jag  hur vi i Sverige har unika förutsättningar för brukande i och med att skogsresursen är till hälften privatägd. Min yrkesverksamma bana har därför ägnats åt rådgivning till skogsägare främst inom ekonomi, skatt och juridik. Ju längre jag jobbar upptäcker jag hur privatskogsbruket och storskogsbruket tillsammans skapar fantastiska förutsättningar för en mångfald i brukande och användning av skogen. Vilken glädje  och förmån att kunna få bruka sin egen skog!
I och med stigande ålder och kanske även  beroende på att jag fått egna barn, har jag mer och mer insett vikten av att föra kunskapen om och kärleken till skogen vidare till kommande generationer. Arbetet i Föreningen Skogen som en oberoende arena med verktyg som Skogen i  skolan och Skogssverige skapar fantastiska förutsättningar för detta. 
Kontaktuppgifter