Här är styrelsen

Föreningen Skogens styrelse, fr o m extra årsmötet 2020-04-20
Ordförande samt 8 ledamöter = 9. Generalsekreteraren är adjungerad.

ORDFÖRANDE INTILL ÅRSMÖTET 2022

Monika Stridsman
Stockholm
Tel: 070-9603750
E-post: monikaville57 [at] gmail [dot] com
Läs mer: Det här är jag.

ADJUNGERAD TILL STYRELSEN OCH SEKRETERARE

Johan Larsson, generalsekreterare   
Föreningen Skogen
Box 7022, 121 07 STOCKHOLM
Tel: 08-412 15 70
E-post: johan [dot] larsson [at] skogen [dot] se

LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 2022

Emma Berglund, skogsdirektör
Skogsindustrierna
Box 55525, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 79 86
Mobil: 0720-83 33 35
E-post: emma [dot] berglund [at] skogsindustrierna [dot] se
Läs mer: Det här är jag.

Jonas Rönnberg, docent
SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Box 49, 230 53  ALNARP
Tel: 040-41 51 79
Mobil: 070-672 76 43
E-post: jonas [dot] ronnberg [at] ess [dot] slu [dot] se
Läs mer: Det här är jag.

Jenny Spets Wojarski, strategisk rådgivare inom kommunikation och samhällskontakter
Hornsgatan 156, 117 28 Stockholm
Tel: 0733-99 99 25
E-post: herself [at] jennyspets [dot] se

Åsa Willén, rörelsechef
Handelsbanken
Box 1002, 901 20 Umeå
Tel: 090-15 47 66
Mobil: 070-600 56 90
E-post: aswi01 [at] handelsbanken [dot] se
Läs mer: Det här är jag.

LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 2023

Anna Björk 
Västra Örträsk 125
916 95 Örträsk 
Mobil: 070-333 06 64 
E-post: annaborjesson81 [at] hotmail [dot] com
Mer info kommer. 

Mats Blomberg, seniorrådgivare
Skeppsgossevägen 10
393 59 Kalmar
Mobil 070-645 43 85
E-post: mabbe [dot] blomberg [at] gmail [dot] com
Läs mer: Det här är jag.

Per Jonasson, skogsägare
Backebogatan 6 
129 40 Hägersten
Mobil: 0722-441256
E-post: per [dot] j [dot] jonasson [at] gmail [dot] com
Läs mer: Det här är jag.

Mats Sigvant
Älvgatan 81
652 30 Karlstad
Mobil: 070-554 82 43
E-post: Mats [dot] sigvant [at] gmail [dot] com
Läs mer: Det här är jag.


REVISORER
Intill årsmötet 2022

Ordinarie:

Bengt Larsson, auktoriserad revisor
Advertus Revision AB
Drottningholmsvägen 320, 167 31 Bromma
Mobil: 070-924 57 70
E-post: bengt [at] advertus [dot] se

Sten Jonsson, förtroendevald revisor
Gulsporregatan 17, 653 45 Karlstad
Tel: 070 322 65 12
E-post: jonsson [dot] sten [at] telia [dot] com

Personliga suppleanter:

Tommy Holm, auktoriserad revisor
Tommy Holm Revisionsbyrå AB,
Drottningholmsvägen 320, 167 31 Bromma
Mobil: 070-634 54 80
E-post: tommy [at] holmrevision [dot] se

Elin Beckman, förtroendevald revisor
Mellanskog
Dag Hammarskjölds väg 60, 752 37 Uppsala
Mobil: 070-345 69 70
E-post: elin [dot] beckman [at] mellanskog [dot] se


VALBEREDNING
Intill årsmötet 2022

Sten Frohm (sammankallande), generalsekreterare
Sportfiskarna 
Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma
Tel: 08-410 806 36
E-post: sten [dot] frohm [at] sportfiskarna [dot] se

Birgitta Naumburg, akademijägmästare
KSLA
Box 6806, 113 86 STOCKHOLM
Tel: 08-54 54 77 07
Mobil: 070-661 14 71
E-post: birgitta [dot] naumburg [at] ksla [dot] se

Börje Bendelin, skogsbrukare
Väte Magnuse 818
623 78 Klintehamn
Mobil: 0703-99 00 97
E-post: bendelin [dot] magnuse [at] gmail [dot] com

Linda Eriksson, skogsdirektör
Skogsindustrierna
Box 55525, 102 04 STOCKHOLM
Tel: 08-762 72 09
Mobil: 070-670 72 09
E-post: linda [dot] eriksson [at] skogsindustrierna [dot] org

Erik Viklund, skogsvårdschef
Skogsägarna Mellanskog
Box 127, 751 04 Uppsala
Mobil: 070-234 60 76
E-post: erik [dot] viklund [at] mellanskog [dot] se