Här är styrelsen

Föreningen Skogens styrelse, fr o m extra årsmötet 2018-10-08
Ordförande samt 8 ledamöter = 9. Generalsekreteraren är adjungerad.

ORDFÖRANDE INTILL ÅRSMÖTET 2020

Monika Stridsman
Stockholm
Tel: 070-9603750
E-post: monikaville57 [at] gmail [dot] com
Läs mer: Det här är jag.

ADJUNGERAD TILL STYRELSEN OCH SEKRETERARE

Bengt Ek, generalsekreterare   
Föreningen Skogen
Box 1159, 111 81  STOCKHOLM
Tel: 08-412 15 30
Mobil: 070-54 678 90
E-post: bengt [at] skogen [dot] se
Läs mer: Det här är jag.

LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 2019

Anders Abrahamson, skogsägare
Månvägen 3, 181 33  LIDINGÖ
Tel: 08-767 81 08
Mobil: 070-541 33 66   
E-post: abrahamson [dot] anders [at] gmail [dot] com
Läs mer: Det här är jag.

Anna Furness, vd
Skogsentreprenörerna
Box 55680, 103 15 STOCKHOLM
Tel: 08-655 41 90
Mobil: 070-490 52 18
E-post: anna [dot] furness [at] skogsentreprenorerna [dot] se
Läs mer: Det här är jag.

Hans-Jöran Hildingsson, Senior Advisor
Skogssällskapet AB
Box 11374, 402 28  GÖTEBORG
Tel: 031-335 66 31  
Mobil: 070-683 61 19
E-post: hans-joran [dot] hildingsson [at] skogssallskapet [dot] se
Läs mer: Det här är jag.

LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 2020

Emma Berglund, ansvarig för samhällskontakter
LRF Skogsägarna
105 33 Stockholm
Tel: 08-787 58 97
Mobil: 0720-83 33 35
Läs mer: Det här är jag.

Per Hultengård, chefsjurist
Tidningsutgivarna
Box 22500, 104 22  STOCKHOLM
Tel: 08-692 46 46
Mobil: 070-815 75 29
E-post: phultengard [at] gmail [dot] com
Läs mer: Det här är jag.

Jonas Rönnberg, docent
SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Box 49, 230 53  ALNARP
Tel: 040-41 51 79
Mobil: 070-672 76 43
E-post: jonas [dot] ronnberg [at] ess [dot] slu [dot] se
Läs mer: Det här är jag.

Jenny Spets Wojarski, kommunikationsdirektör
Skogsindustrierna
Box 55525, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 34
E-post: jenny [dot] spets [at] skogsindustrierna [dot] se

Åsa Willén, rörelsechef
Handelsbanken
Box 1002, 901 20 Umeå
Tel: 090-15 47 66
Mobil: 070-600 56 90
E-post: aswi01 [at] handelsbanken [dot] se
Läs mer: Det här är jag.


REVISORER
Intill årsmötet 2019

Ordinarie:

Bengt Larsson, auktoriserad revisor
Advertus Revision AB
Drottningholmsvägen 320, 167 31 Bromma
Mobil: 070-924 57 70
E-post: bengt [at] advertus [dot] se

Sten Jonsson, förtroendevald revisor
Gulsporregatan 17, 653 45 Karlstad
Tel: 070 322 65 12
E-post: jonsson [dot] sten [at] telia [dot] com

Personliga suppleanter:

Tommy Holm, auktoriserad revisor
Tommy Holm Revisionsbyrå AB,
Drottningholmsvägen 320, 167 31 Bromma
Mobil: 070-634 54 80
E-post: tommy [at] holmrevision [dot] se

Elin Beckman, förtroendevald revisor
Mellanskog
Dag Hammarskjölds väg 60, 752 37 Uppsala
Mobil: 070-345 69 70
E-post: elin [dot] beckman [at] mellanskog [dot] se


VALBEREDNING
Intill årsmötet 2019

Sten Frohm (sammankallande), generalsekreterare
Sportfiskarna 
Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma
Tel: 08-410 806 36
E-post: sten [dot] frohm [at] sportfiskarna [dot] se

Birgitta Naumburg, akademijägmästare
KSLA
Box 6806, 113 86 STOCKHOLM
Tel: 08-54 54 77 07
Mobil: 070-661 14 71
E-post: birgitta [dot] naumburg [at] ksla [dot] se

Linda Eriksson, skogsdirektör
Skogsindustrierna
Box 55525, 102 04 STOCKHOLM
Tel: 08-762 72 09
Mobil: 070-670 72 09
E-post: linda [dot] eriksson [at] skogsindustrierna [dot] org

Erik Viklund, skogsvårdschef
Skogsägarna Mellanskog
Box 127, 751 04 Uppsala
Mobil: 070-234 60 76
E-post: erik [dot] viklund [at] mellanskog [dot] se