Här är styrelsen

Föreningen Skogens styrelse, fr o m årsmötet 2022-04-26
Ordförande samt 8 ledamöter = 9. Generalsekreteraren är adjungerad.

ORDFÖRANDE INTILL ÅRSMÖTET 2024

Mats Sandgren
Nybro
E-post: mats.sandgren(a)sodra.com
Mer info kommer.

ADJUNGERAD TILL STYRELSEN OCH SEKRETERARE

Johan Larsson, generalsekreterare   
Föreningen Skogen
Box 7022, 121 07 STOCKHOLM
Tel: 08-412 15 70
E-post: johan.larsson(a)skogen.se

LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 2023

Anna Björk 
Västra Örträsk 125
916 95 Örträsk 
Mobil: 070-333 06 64 
E-post: anna.bjork(a)holmen.com
Mer info kommer. 

Mats Blomberg, seniorrådgivare
Skeppsgossevägen 10
393 59 Kalmar
Mobil 070-645 43 85
E-post: mabbe.blomberg(a)gmail.com
Läs mer: Det här är jag.

Per Jonasson, skogsägare
Backebogatan 6 
129 40 Hägersten
Mobil: 0722-441256
E-post: per.j.jonasson(a)gmail.com
Läs mer: Det här är jag.

Mats Sigvant
Älvgatan 81
652 30 Karlstad
Mobil: 070-554 82 43
E-post: Mats.sigvant(a)gmail.com
Läs mer: Det här är jag.

LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 2024

Erik Backman
Motala
Mobil: 073-700 52 15
E-post: erik.backman(a)danskebank.se
Mer info kommer.

Kerstin Dafnäs
Stockholm 
Mobil: 070-988 55 74
E-post: kerstin.dafnas(a)gmail.com
Mer info kommer.

Jonas Rönnberg, docent
SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Box 49, 230 53  ALNARP
Tel: 040-41 51 79
Mobil: 070-672 76 43
E-post: jonas.ronnberg(a)ess.slu.se
Läs mer: Det här är jag.

Jenny Spets Wojarski, strategisk rådgivare inom kommunikation och samhällskontakter
Hornsgatan 156, 117 28 Stockholm
Tel: 0733-99 99 25
E-post: herself(a)jennyspets.se

REVISORER
Intill årsmötet 2023

Ordinarie:

Bengt Larsson, auktoriserad revisor
Advertus Revision AB
Drottningholmsvägen 320, 167 31 Bromma
Mobil: 070-924 57 70
E-post: bengt(a)advertus.se

Elin Beckman, förtroendevald revisor
Mellanskog
Dag Hammarskjölds väg 60, 752 37 Uppsala
Mobil: 070-345 69 70
E-post: elin.beckman(a)mellanskog.se


Personliga suppleanter:

Tommy Holm, auktoriserad revisor
Tommy Holm Revisionsbyrå AB,
Drottningholmsvägen 320, 167 31 Bromma
Mobil: 070-634 54 80
E-post: tommy(a)holmrevision.se

Sten Jonsson, förtroendevald revisor
Gulsporregatan 17, 653 45 Karlstad
Tel: 070 322 65 12
E-post: jonsson.sten(a)telia.com

VALBEREDNING
Intill årsmötet 2023

Sten Frohm (sammankallande), generalsekreterare
Sportfiskarna 
Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma
Tel: 08-410 806 36
E-post: sten.frohm(a)sportfiskarna.se

Birgitta Naumburg, akademijägmästare
KSLA
Box 6806, 113 86 STOCKHOLM
Tel: 08-54 54 77 07
Mobil: 070-661 14 71
E-post: birgitta.naumburg(a)ksla.se

Börje Bendelin, skogsbrukare
Väte Magnuse 818
623 78 Klintehamn
Mobil: 0703-99 00 97
E-post: bendelin.magnuse(a)gmail.com

Linda Eriksson, skogsdirektör
Skogsindustrierna
Box 55525, 102 04 STOCKHOLM
Tel: 08-762 72 09
Mobil: 070-670 72 09
E-post: linda.eriksson(a)skogsindustrierna.org

Erik Viklund, skogsvårdschef
Skogsägarna Mellanskog
Box 127, 751 04 Uppsala
Mobil: 070-234 60 76
E-post: erik.viklund(a)mellanskog.se