Lite fakta om Sveriges skog

23 000 000 hektar i Sverige är täckt av skog. Det är mer än hälften av Sveriges totala landyta. Det gör Sverige till ett av de skogsrikaste länderna i världen om man dessutom tar hänsyn till vår folkmängd.

Det totala virkesförrådet på skogsmark i landet är 2 849 800 miljoner skogskubikmeter. På icke skogsmark (inägor, myrar, fjäll, reservat, kraftledningsgator, bebyggd mark m.m) finns 158 miljoner skogskubikmeter.

Varje år växer skogen med 100 miljoner kubikmeter. Av dessa avverkas ca 80%. Skogen växer alltså mer än vi avverkar.

Vanligaste trädslagen är förstås tall och gran.

51% av skogen ägs av privata enskilda skogsägare. Det innebär att runt 350 000 svenskar äger skog.
Skogbolag äger 24% av landets skog och bland dessa hittar vi den enskilt största skogsägaren, statliga Sveaskog som äger 3,5 miljoner hektar skog.