WWF

”Ohållbart skogsbruk måste lyftas politiskt”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Föreningen Skogen, Tidningen SKOGEN
Gammelskog. Foto: WWF/ Ola Jennersten.
Inför valet i september satsar WWF på att lyfta  frågor om svensk skogsbruk högre upp på den politiska agendan. Det svenska  skogsbruket är inte hållbart  som det ser ut idag, hävdar de.
Publicerad:

"Vi väntar på Skogsstyrelsens svar"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Vi har fört fram tydliga förutsättningar för att delta i samverkansgruppen om nyckelbiotoper, men Skogsstyrelsens svar till oss är än så länge ofullkomligt. Det skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl och Världsnaturfonden WWF:s Peter Westman i en replik till Skogsstyrelsen i Altinget.
Publicerad:

”Därför stoppar vi samverkan med Skogsstyrelsen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Skogsstyrelsens beslut om att pausa inventeringen av nyckelbiotoper har fått Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF att kliva ur samverkansgruppen kring nyckelbiotoper. ”Vi vill ha en försäkran om att inte skyddsvärda skogar avverkas under pausen” skriver de i Altinget.
Publicerad:

Sök stöd till påhittig naturvård

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Har du någon innovativ idé om hur man ska bedriva naturvård i skogen? Då kan du söka medel från WWF.
Varje år delar WWF ut medel till några innovativa miljö- eller naturvårdsprojekt. Har du spännande idéer är du välkommen att söka före den 14 september!
Publicerad:

Nyskapande projekt ska sätta fart på naturvården

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Har du en innovativ idé som kan förbättra naturvården? Lovande projekt kan sjösättas och testas med hjälp av medel från Världsnaturfonden.
Publicerad:

Brottssyndikat bakom timmersmuggling

Bild för Lars Davner Written by Lars Davner On the
– En av parkvakterna hade kommit på sambandet mellan illegal avverkning av tropiskt timmer och brottssyndikaten, narkotikahandlarna, organiserad prostitution, vapensäljarna, korruption. Det blev hans död.
Publicerad:

WWF: Satsa på en ny skogspolitik inom naturens gränser

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
– Det är dags att ta ett helhetsgrepp på skogen och arbeta för att de långsiktiga målen ska rymmas inom naturens gränser – på samma sätt som med havspolitiken. För det krävs att den svenska skogspolitiken får en omstart, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.
Publicerad:

Skogen spelar en viktig roll i världens hållbarhetsarbete

Bild för Gunilla Lidén Written by Gunilla Lidén On the
Trenden med en ökad konsumtion gör att vi överutnyttjar jordens naturresurser och förmåga att nyproducera. Skogen, haven och marken räcker inte till. Idag lever vi som att vi skulle ha en och en halv planet tillgodo. Om vi inte ändrar kurs kommer inte ens två planeter räcka 2030. Mer än hälften av fotavtrycken grundar i användningen av fossila bränslen. Här kan skogen spela en viktig roll som ett hållbart substitut.
Publicerad: