Wilhelm Dyrssen

”Artskyddsregler måste gå att begripa”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Björktrast. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild - Azote library.
SKOGENdebatt. Skogsägare Wilhelm Dyrssen är tveksam till om beslutsfattare har tillräcklig kunskap för att skapa regelverk för artskyddet. Dessutom befarar han att den kanske viktigaste framgångsparametern glöms bort, nämligen att reglerna är begripliga och legitima för den som ska efterleva dem.
Publicerad:

”Utan lönsamhet, inga möjligheter"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bengt Ek.
SKOGENdebatt. Sten B Nilssons ger en utmärkt bild av skogsbranschen i sin analys. Men jag undrar: Var finns skogsägarna? Möjligheterna för skogsbruket diskuteras av många men om inte lönsamheten blir bättre kommer ingen att göra jobbet, skriver Wilhelm Dyrssen.
Publicerad: