webbutbildning

Så jobbar du säkert

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsarbetar sågar med visiret uppe.
Visiret ska väl vara nedfällt? Webbkursen i säkerhet vid skogsarbete kan ge svar. Foto: Thomas Adolfsén/SKOGEN bild
Publicerad:

Träkunskap på lätt sätt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Byggboomen gör att behovet av träkunskap ökar. Foto: Deromegruppen.
Publicerad: