virkesvärde

Ta tillvara virkesvärdet!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det svenska skogsbrukets effektivitetsutveckling får allt svårare att kompensera för kostnadsökningar och fallande virkespriser. Utvecklingen har pågått under de senaste 15 åren. Det visar Skogforsks Skogsbruksindex, ett nytt mått på skogsbrukets ekonomiska effektivitet.
Publicerad: