virkestransporter

Bättre vägval för virket

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
Gunnar Svenson har i en ny doktorsavhandling vidareutvecklat systemet Krönt vägval som används för att hitta den bästa vägen från skog till industri. Nu blir det lättare att köra bränslesnålt.
Publicerad:

Bättre miljö med stor virkesbil

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
virkesbil
Ju mer last per bil,desto större miljönytta, visar forskning. Foto: Matts Bildström, SKOGENbild.
Att använda större lastbilar skulle drastiskt sänka miljöeffekterna av skogsbrukets transporter. Det visar uppföljning av lastbilar med en bruttovikt på 68-90 ton gjord av Skogforsk.
Publicerad: