virkespriser

”Skogsbranschen är rena Vilda Västern”

Bild för Lars Davner Written by Lars Davner On the
Anna Runesson
Säljaren vill ha 6997 kronor för varan, då bjuder du 1100 kronor. Helt rimlig försäljningsmodell – i skogsnäringen alltså, konstaterar Anna Runesson i sin rapport.
I vilken annan bransch är det köparen som sätter pris på försäljarens, alltså i det här fallet skogsägarens, varor? Det undrar Anna Runesson i sin rapport ”Ansvarsfrågan i samband med försäljning av skogstjänster”, Linnéuniversitetet i Växjö.
Publicerad:

Fel att ange skogsfastighetspriser i kronor per kubikmeter

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Debatt. Från olika organisationer och företag får vi ett par gånger per år marknadsrapporter om prisutvecklingen på landets skogsfastigheter. Landet indelas i fem regioner där det genomsnittliga priset har räknats ut per kubikmeter virke på fastigheterna. Avsikten är att ge en bild av marknadsutvecklingen. Men det för med sig att de flesta använder sig av statistiken på ett helt felaktigt sätt. Måttet används som en prisinformation om enskilda fastigheters marknadsvärde. Det är helt fel.
Publicerad:

Anbud ger alltid mer

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
– Begär alltid in skördarnotan, är mitt råd. Då har man bättre koll på inmätningen, säger Göran Rödén.
I förra numret av SKOGEN berättade tre skogsägare om hur de säljer virke. De som säljer på anbud får betydligt bättre betalt än prislistorna som redovisas i SKOGENs jämförpriser. Men även de som säljer på prislistan får påslag.
Publicerad:

Sidor