virkespriser

Stigande priser på skogsmark

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bo Göran Backström/SkogenBild
Priserna på skogsmark har stigit kraftigt i södra och mellersta Sverige. I norra Norrlands inland har den negativa pristrenden brutits. Den genomsnittliga prisökningen för hela landet hamnade på närmare 5 procent.
Publicerad:

”Köparen ska inte bestämma priset”

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Skördarförare i skördare.
Dubbla roller. Skördarlagen behöver utbildas för att även sköta värderingen. Nya rikt­linjer håller på att utarbetas. Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild
Meningarna går i sär om metoden, men Västerås stift har använt den i mer än femton år och ser den som enkel, snabb och trygg.
Publicerad:

Bolån och virke – sök och ersätt

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Ungefär så här lät det i radioprogrammet Plånboken i sommar: ”Virkesköparna har fått mycket kritik för hur de redovisar sina priser. Därför måste de sedan 1 juni redovisa ett snitt på vad virkessäljarna faktiskt får betalt. Det ska förhoppningsvis göra det lättare för oss skogsägare att förhandla oss till ett bättre pris. Vilket många tycker är knepigt.
Publicerad:

Värsta tvåprismarknaden i höstas

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
I höstas rådde prisrally på timmer, drivet av ett lågt utbud av råvara snarare än efterfrågan på sågade trävaror. Marginalerna var mycket små och köparna klämda. Johan Freij, ansvarig för affärsområde skog på Danske Bank gav höstens virkesmarknad en besk kommentar på bankens senaste skogsträff.
Publicerad:

Botten är nådd?

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Per Lindberg, vd på Billerud Korsnäs säger att vedpriserna beräknas bli lägre i år. Men orderingången för förpackningar förväntas bli normal. Inga sänkningar där alltså. Fler och fler uttalanden och ekonomiska rapporter andas en aning optimism, vissa säger till och med att botten är nådd.
Publicerad:

Mellanskog sänker priserna

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Mellanskog tvingas att sänka virkespriserna för att anpassa sig till den rådande marknadsnivån. Det finns i dagsläget inte någon möjlighet för oss att behålla virkespriserna på samma nivå som tidigare, säger Mellanskogs virkeschef Tor Marntell. Såväl pappers- och massaindustrier som sågverk påverkas av den starka kronkursen.
Publicerad:

Sjunkande virkespriser

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
De genomsnittliga priserna på både sågtimmer och massaved sjönk under andra kvartalet 2012. Det visar statistik från Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Sidor