virkesmarknad

Europa kan lära av Kanada

Bild för birgittasennerdal Written by birgittasennerdal On the
VARNING. Granbarkborrarna i Europa kan få lika stor påverkan på skogsindustrin och marknaden som insektsangreppen i Kanada har haft. Men skadorna kan också tvinga fram nya idéer inom industrin.
Publicerad:

”Andragallringar kan vänta”

Bild för birgittasennerdal Written by birgittasennerdal On the
Gärna timmer men ingen massaved. Det vill marknaden ha den här hösten. Rådet från branschfolk är att fortsätta skogsbruket ungefär som vanligt men att vänta med andragallringar som tål att skjutas upp.
Publicerad:

Lång stock kan löna sig

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Skördare med lång stock
Längre stockar från skogen som skannas och kapas vid sågverken ökar virkets värde, visar Ida Kihlgren i ett examensarbete vid SLU. Foto: Per Ericsson
APTERING. Att köra ut längre stockar ur skogen och röntga dem vid industrin kan göra det möjligt att optimera apteringen och öka virkesvärdet, visar ett examensarbete från jägmästarutbildningen.
Publicerad:

USA bygger med svenskt virke

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Lastfartyg lastat med trävaror
Fartyg med sågat virke. Foto: Bo Göran Backström/SkogenBild
EXPORT. Europa är fortfarande den största marknaden för svenskt exportvirke men volymen till USA är nästan dubbel så stor jämfört med 2018. Samtidigt når trävarupriserna i USA rekordnivåer.
Publicerad:

Sidor