virkesmarknad

Sågat virke kan bli bristvara

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
NCC huvudkontor. Foto: David Valldeby.
När andra länder minskade produktionen under fjolåret ökade efterfrågan på svenska trävaror. Nu är sågverkens lager riktigt låga. Virke riskerar att bli en bristvara till den stundande bygg- och snickerisäsongen, enligt Svenskt Trä.
Publicerad:

Sidor