virkesmarknad

Prishöjningar på nytt hos Södra

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Motivet till prishöjningen är att industrins virkesbehov bedöms vara fortsatt stort framöver. Foto: Södra.
Södra höjer omgående priset för såväl normal- som klentimmer liksom för kubb. Gallringspremien för barr- och lövmassaved förlängs också.
Publicerad:

Skenande priser på skogsmark

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Ludvig & Co, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, förutsåg visserligen ökad efterfrågan på skog under det första halvåret. Men de skenande priserna slog dem med häpnad.
Publicerad:

Sågat virke kan bli bristvara

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
NCC huvudkontor. Foto: David Valldeby.
När andra länder minskade produktionen under fjolåret ökade efterfrågan på svenska trävaror. Nu är sågverkens lager riktigt låga. Virke riskerar att bli en bristvara till den stundande bygg- och snickerisäsongen, enligt Svenskt Trä.
Publicerad:

Sidor