virkeslager

Sågtimmerlagren minskar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tallsågtimmer. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Virkeslagren är mindre än förra året. Det beror framför allt på en minskning av barrsågtimmer, enligt Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Minskade virkeslager i år

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
timmer
De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 7,6 miljoner fastkubikmeter (fub) den 30 september 2015. Det är en minskning med 9 procent jämfört med samma tidpunkt året innan.
Publicerad: