virkesfrakter

År 2040 sköter luftskeppsrobotarna virkestransporterna

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
DEBATT. Luftskeppsrobotar som kvistar stockar och sedan fraktar de från skogen till sågen skulle värna både natur och klimat. Science fiction? Enligt Mats Hagner, professor emeritus, behövs bara en anpassning av befintlig teknik.
Publicerad:

"Investera i järnvägen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
tågtransporter
Foto: Green Cargo.
DEBATT. Urspårningar, förseningar, slitna järnvägssträckor och nedläggning av banor. Det är den dystra bild som förmedlas när det gäller tågtrafiken. Nu går Skogsindustrierna samman med bland andra Green Cargo och kräver att det investeras i järnvägen. Visionen är att godstrafiken ges möjlighet att fördubblas till år 2050.
Publicerad: