virkesfrakter

"Investera i järnvägen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
tågtransporter
Foto: Green Cargo.
DEBATT. Urspårningar, förseningar, slitna järnvägssträckor och nedläggning av banor. Det är den dystra bild som förmedlas när det gäller tågtrafiken. Nu går Skogsindustrierna samman med bland andra Green Cargo och kräver att det investeras i järnvägen. Visionen är att godstrafiken ges möjlighet att fördubblas till år 2050.
Publicerad: