vindkraft

Kreotoptänk i vindkraftsparken

Bild för Matts Bildström Written by Matts Bildström On the
I Storrotlidens vindkraftspark utanför Fredrika i Västerbottens län ska Sveriges första kreotop i skogsmark skapas. Kreotop handlar om att konstruera en småskalig naturmiljö för att öka den biologiska mångfalden.
Publicerad:

Bergvik Skog vill bygga vindkraft i Söderhamn

Bild för Gunilla Lidén Written by Gunilla Lidén On the
Bergvik Skog har utrett möjligheterna att etablera mer vindkraft på bolagets marker. Inventeringen syftade till att hitta områden med goda vindresurser och relativt liten påverkan på omgivningen. I Söderhamns kommun har man identifierat markområden med lämpliga förutsättningar för fortsatt utredning rapporterar vindkraftsytt.se
Publicerad:

Sluta svälja vindkraftspropagandan

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Debatt: Vindkraftsetableringen i Norrlands inland går med en rasande fart. Så fort att det är svårt för alla att hänga med. En del privata markägare har nu till exempel börjat undra över hur deras arrendekontrakt egentligen ska tolkas. Mycket är väldigt oklart – och väldigt känsligt. Endast en person jag talat med i sammanhanget går med på att namnges.
Publicerad: