vildbin

Högstubbar gör binytta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Högstubbar, eller stående döda träd, som lämnas kvar vid avverkning gör stor naturvårdsnytta. De blir bostäder åt vildbin.
Publicerad: