vägledning Skosstyrelsen

Vägledningsärende prövas i högre instans

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att pröva om det är möjligt att överklaga en vägledning som Skogsstyrelsen ger till skogsägaren i samband med avverkning.
Publicerad: