utomhuspedagogik

Glöm inte undervisning under rörelse!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Regeringen vill se ökad fysisk aktivitet i skolan. "Naturen kan vara klassrum även för teoretiska ämnen", kommenterar Föreningen Skogen och Skogen i Skolan. Foto: Karin Bernle, SKOGEN-bild.
Publicerad:

Ute är inne

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Utomhuspedagogik i skogen
– Jag har sett ett träd som är femhundra år! Träd kan bli tusen år! De kan bli SÅ tjocka!

Positiva effekter

Emilia Fägerstam på Linköpings universitet har gjort studier som visar på en rad positiva effekter med utom­huspedagogik. Bland annat:
1. Eleverna lärde sig mer och blev mer engagerade i undervisningen.
2. Sammanhållningen och samarbetsförmågan i klassen ökade.
3. På språklektionerna vågade eleverna prata mer och kände sig tryggare i klassrummet.
4. Det var lättare för eleverna att lära sig adjektiv ute, att beskriva hur vinden blåser och löven rör sig.
5. Även i matematik presterade eleverna bättre resultat med utomhuspedagogik.

MÅNGA SATSAR PÅ BARN
Hittills i år har 12 000 barn varit ute med Stiftelsen Skånska Landskap, men det finns många fler som arbetar för att utomhuspedagogik ska bli ett normalt inslag i skolan, främst grundskolan.
Utenavet är det nationella nätverket för många av dessa. Här finns organisationer som I Ur och Skur, Movium, Naturskoleföreningen och Skogen i Skolan.
Skogen i Skolan finansieras av näringen och samordnas av Föreningen Skogen. Nyligen har man startat en verksamhet som riktar sig mot skolor i storstäderna som SKOGEN kommer att berätta om längre fram.
 

Publicerad:

Idérikt klassrum

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Pedagoger springer i skolskogen

Ordna en skolskog


Det finns cirka tusen skolskogar i Sverige. Så här får din skola en:
• Förankra idén hos kollegor och skolledning.
• Kontakta Skogen i Skolans regionsamordnare. Lista finns på skogeniskolan.se
• Upprätta kontrakt med markägaren. Kan tillåta lite aktivare övningar än  de som ryms inom allemansrätten.
• Ladda ner övningar från webbplatsen eller beställ i pappersform.
• Planera in lektioner som passar.

Ta kontakt med Skogen i Skolan för att få veta mer.

 

Publicerad: