Ute är inne

Detta hände på Ute är inne

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogen i Skolans regionsamordnare Jens Meyer höll workshopen Mer rörelse i skolskogen.
Nyligen arrangerades den femte konferensen ”Ute är inne”. 300 lärare och pedagoger kom för att lära sig mer om hur utemiljön kan bli en språngbräda till kreativt lärande och nyfikna skolelever.
Publicerad: