trävaror

Sågat virke kan bli bristvara

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
NCC huvudkontor. Foto: David Valldeby.
När andra länder minskade produktionen under fjolåret ökade efterfrågan på svenska trävaror. Nu är sågverkens lager riktigt låga. Virke riskerar att bli en bristvara till den stundande bygg- och snickerisäsongen, enligt Svenskt Trä.
Publicerad:

Bygghandeln säljer mer trä

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild.
Sågverken i Sverige har hittills klarat sig bättre än i andra stora skogsnationer under coronapandemin. Det beror bland annat på en ökad försäljning av trävaror i den svenska bygghandeln.
Publicerad:

Stor konsumtion av trävaror

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
byggande
Ökat byggande leder till ökad konsumtion av trävaror. Foto: Deromegruppen.
Sågverken gynnas av en relativt god utveckling av byggandet i Sverige. Konkurrenskraften för svensk export av sågade trävaror, papper och massa har påverkats positivt av den svaga svenska kronan.
Publicerad:

Ökad produktion av trävaror

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
sågade trävaror
2015 blev ett ganska bra år för svensk skogsindustri. Sågverkens produktion blev den högsta sedan 2007. Massaproduktionen fortsatte att utvecklas positivt och papperstillverkningen stabiliserades. Det visar preliminära siffror från Skogsindustrierna.
Publicerad:

Budgivning gav mer

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Virke lastas på båt.
Tack vare sajten blev affären med Nordafrika av. Foto: Ulla Sundin Beck
I ett intensivt marknadsläge går det fort. Då är virkesauktioner ett bra sätt att hinna med. Det säger Carina Tollemark, exportsäljare på Derome Timber.
Publicerad: