träbygge

Nu påbörjas rekordbygge i trä

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
Publicerad: