timmer

Pia - en av få stocksvarvare

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Pia Abrahamsson
Pia Abrahamsson
Nej, det är inte någon rotreducerare. Eller barkmaskin. Det är en stocksvarv. Det finns bara några få i landet och en av dem körs av Pia Abrahamsson och hennes pappa Eino.
Publicerad:

Minskade virkeslager i år

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
timmer
De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 7,6 miljoner fastkubikmeter (fub) den 30 september 2015. Det är en minskning med 9 procent jämfört med samma tidpunkt året innan.
Publicerad:

Sjunkande virkespriser

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
De genomsnittliga priserna på både sågtimmer och massaved sjönk under andra kvartalet 2012. Det visar statistik från Skogsstyrelsen.
Publicerad: