timmer

Kraftigt ökade virkeslager

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen
Inte sedan efter stormen Gudrun 2005 har lagren av tall- och barrmassaved varit så stora som nu.
Publicerad:

Avkap gör timmer av massaved

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
APTERING. Även stockar med fel kan bli timmer i stället för massaved och därmed ge mer betalt. Vida tillämpar en metod som visar goda resultat – framför allt för säljaren.
Publicerad:

Fara från Tjernobyl: Radioaktivt virke

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
UKRAINA. I år är det 30 år sedan olyckan i Tjernobyl . Då skapade det radioaktiva nedfallet panik i svenska skogar. Nu är ett nytt hot på väg – olagligt radioaktivt timmer från olycksområdet.
Publicerad:

Större är snålare och snällare

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Snart kan timmerfordon på 74 ton rulla på svenska vägar. Större last ger enligt forskarna enbart vinster – både miljömässigt och ekonomiskt. Men stor kan bli ännu större. Nästa steg blir kanske 90-tonnare.
Publicerad:

Pia - en av få stocksvarvare

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Pia Abrahamsson
Pia Abrahamsson
Nej, det är inte någon rotreducerare. Eller barkmaskin. Det är en stocksvarv. Det finns bara några få i landet och en av dem körs av Pia Abrahamsson och hennes pappa Eino.
Publicerad:

Minskade virkeslager i år

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
timmer
De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 7,6 miljoner fastkubikmeter (fub) den 30 september 2015. Det är en minskning med 9 procent jämfört med samma tidpunkt året innan.
Publicerad:

Brottssyndikat bakom timmersmuggling

Bild för Lars Davner Written by Lars Davner On the
– En av parkvakterna hade kommit på sambandet mellan illegal avverkning av tropiskt timmer och brottssyndikaten, narkotikahandlarna, organiserad prostitution, vapensäljarna, korruption. Det blev hans död.
Publicerad:

Prislistorna: Fortsatt dystert

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Virkesmarknaden. Inga förändringar av massavedspriserna och fortsatta sänkningar av timmerpriserna. Det visar SKOGENs månatliga körningar av prislistorna för att få fram jämförpriser.
Publicerad:

Sjunkande virkespriser

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
De genomsnittliga priserna på både sågtimmer och massaved sjönk under andra kvartalet 2012. Det visar statistik från Skogsstyrelsen.
Publicerad: