Tallstekel

Värmen sätter fart på skogens skadegörare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Larver av röd tallstekel äter upp trädets barr. Foto: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Död ved kan minska insektsangrepp

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Davide Bellone placerade ut kokonger av röd tallstekel strax under markytan. Foto: Kevin Cestrières.
Publicerad:

Ta tallstekeln med ro

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Röd tallstekel livnär sig på barr i larvstadiet. Foto: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen.
Publicerad: