Stormskador

Skogsskador gör att fler vill avverka

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Stormhygge med högstubbar. Arkivbild.
Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
Publicerad:

11 000 skador efter Alfrida

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Stormen Alfrida den 2 januari  orsakade 11 000 skador i Sverige. Cirka 266 miljoner kronor kommer att betalas ut av försäkringsbolagen, enligt statistik från Svensk Försäkring.
Publicerad:

Lokalt slog stormen hårt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Stormskador,vindfällen.
Genrebild. Foto: Mats Bildström, SKOGENbild.
Inventeringar efter stormen Alfridas pågår. Stormfällningarnas omfattning tycks begränsade men lokalt har skogsägare drabbats hårt.
Publicerad:

Helga fällde färre träd än väntat

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Södra
Stormen Helga och den efterföljande mycket blåsiga helgen fällde mellan 700 000 och 800 000 skogskubikmeter. Skadorna är inte så omfattande som befarat, men vissa länsdelar har drabbats betydligt hårdare än andra.
Publicerad:

Nu granskas Helgas framfart

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen har beslutat att göra en inventering efter stormen Helga. Skadorna tycks något mer utbredda än den första bedömningen visade.
Publicerad:

Så stormanpassas skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vad avgör om ett träd faller? Hur skyddar man sin skog? Och vad bedrivs det för forskning om klimat och skog på Linnéuniversitetet? Erika Olofsson, skoglig doktor, svarar på frågor om klimatet och skogen.
Publicerad:

Gorm fällde två miljoner skogskubikmeter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
stormskadad skog
Foto: LE Carlsson/SKOGENbild
Stormen Gorm fällde mellan 2 och 2,5 miljoner skogskubikmeter. Hårdast drabbat är Skånes, Kronobergs, Blekinges och södra delen av Hallands län.
Publicerad:

Södra kartlägger stormskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
stormskador
Skadorna efter Gorm har ännu inte kunnat kartläggas. Bilden är tagen efter en tidigare storm.
Stormen Gorm verkar framför allt ha orsakat stormskador i södra delarna av Götaland. Det blåser fortfarande hårt vilket försvårar möjligheter till inventering. Det rapporterar Södra.
Publicerad:

Måttliga stormskador efter Freja

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Stormen Freja drog fram över Halland, norra Skåne och delar av Kronoberg under natten till söndag den 7 november. Skogsstyrelsen bedömer att skadorna på skog är måttliga.
Publicerad:

Nya råd ska minska stormskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Risken för stormskador är störst i exponerade lägen. Foto: Södra.
Södra går ut med nya skötselinstruktioner för att minska framtida stormskador på skogen. Gallring vid lägre höjd och tidigare slutavverkning av grandominerade bestånd är två viktiga förändringar.
Publicerad:

Sidor