Stormen Gudrun

Så påverkades vi av Gudrun

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
2005. efter stormen Gudrun, hade Byholma världen största virkesupplag. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
I dag, på årsdagen av stormen Gudrun, publicerar Linneuniversitet berättelser, i film och reportage, från de som var med. Här berättas också om hur skogsbruket förändrade. 
Publicerad:

Gudrun fyller 100

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Det verkar finnas många tillväxtskeptiker. Inte av det gamla slaget, utan de som menar att skogen inte växer. Att den aldrig kommer tillbaka på ett hygge. Och att ­varje hygge kommer att läcka ut koldioxid till tidens ände. Därför är det bäst för klimatet att låta skogen stå, menar de.
Publicerad:

Höstexkursionen: Vad vi lärde oss efter Gudrun

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Behåll ett slutet krontak! På Sperlingsholm gallrar man många gånger, just för att hindra stormskador, berättade förvaltare Anders Lomholt.
Behåll ett slutet krontak! På Sperlingsholm gallrar man många gånger, just för att hindra stormskador, berättade förvaltare Anders Lomholt.
Flerskiktad blädningsskog eller enskiktad hyggesskog? När det gäller stormskador verkar det gå på ett ut. Den slutsatsen drog många av de 150 deltagarna på Föreningen Skogens Höstexkursion när forskarna hade sagt sitt. Årgång 111 av exkursionen hölls i Halland med Sydved som värd. Vad har vi lärt oss av Gudrun, så här tio år efteråt?
Publicerad: