Södra

Södras nya mätsystem skapar oro

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Oro för att kvalitetstänkandet i skogen försvinner. Det är intrycket när SKOGEN gör en rundringning till skogsägare i närheten av den blivande Värösågen. Södra ska travmäta leveranserna av tall till Värösågen vilket betyder att kvalitetsklasserna 2, 3 och 4 slås samman till en klass.
Publicerad:

Sverige med i landgrabbningen

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Ett nytt begrepp sprider oro i världen – landgrabbing. Det innebär att utländska ägare köper upp skogs- och jordbruksmark i investeringssyfte på lång sikt. För svenskarnas del handlar det främst om investeringar i Baltikum.
Publicerad:

Sidor