Södra

Glöm socker i julgransfoten!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
julgransförsäljning
Känn på barren när du ska köpa din julgran och se efter så att grenarna inte är alltför klena. Ställ granen i vatten direkt när du kommer hem och låt den vila svalt tills du tar in den. Glöm socker i julgransfoten.
Publicerad:

Hållbar skog halverar utsläpp

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Politikerna borde lägga större fokus på skogen för att nå klimatmålen, anser Lena Ek, styrelseordförande hos Södra. Enligt deras studie skulle hållbar skötsel i världens produktionsskogar kunna leda till att de globala utsläppen sänks med uppemot 50 procent.
Publicerad:

Södra kartlägger stormskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
stormskador
Skadorna efter Gorm har ännu inte kunnat kartläggas. Bilden är tagen efter en tidigare storm.
Stormen Gorm verkar framför allt ha orsakat stormskador i södra delarna av Götaland. Det blåser fortfarande hårt vilket försvårar möjligheter till inventering. Det rapporterar Södra.
Publicerad:

Lövbrist stänger sågverk

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Brist på lövträ av sågkvalitet drabbar Södra som avvecklar sågverket i Traryd. "Det är klart att lövunderskottet spelar in", säger Håkan Svensson, affärsområdeschef Södra Wood.
Publicerad:

Trygg trend för björk

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Virkesmarknad. Björk sågas just nu för fullt hos Södra i Djursdala. Sedan ett år tillbaka är också Traryd ett rent lövsågverk. Nu när Kina dragit ned sina avverkningar av björk med 80 procent har Södras björksågning fått ett lyft.
Publicerad:

Södra satsar på lövträd

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Södra kommer att utveckla en satsning på lövträd som täcker in hela förädlingskedjan. Från plantor till färdiga produkter. För att klara av att genomföra lövinriktningen krävs en rad av nysatsningar. Produktutveckling i form av list- och inredningsdetaljer och textilmassa, samt en kraftansamling för skogsskötsel av lövträd.
Publicerad:

Södras nya mätsystem skapar oro

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Oro för att kvalitetstänkandet i skogen försvinner. Det är intrycket när SKOGEN gör en rundringning till skogsägare i närheten av den blivande Värösågen. Södra ska travmäta leveranserna av tall till Värösågen vilket betyder att kvalitetsklasserna 2, 3 och 4 slås samman till en klass.
Publicerad:

Sidor