Södra

Trävaruboom ger höjda timmerpriser

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södra betalar nu mer för såväl massaved som sågtimmer.
Södra betalar nu 50 kronor mer fastkubikmetern för barrtimmer. Anledningen är den goda efterfrågan på sågade trävaror som spås fortsätta under hösten. Även massavedspriserna höjs.
Publicerad:

De får inventera skog med drönare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Johan Malmqvist, projektledare, Södra Skog. Foto: Henrik Björnsson.
Länsstyrelsen godkänner Södras ansökan om tillstånd för att använda drönare över skogsmark i hela Götaland. Syftet är bland annat att inventera stormdrabbad skog.
Publicerad:

Nätpubliceringar avgörs i rätten

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Flera av Södras medlemmar har velat att publiceringen av deras avverkningsanmälningar ska prövas rättsligt, berättar Göran Örlander.
Nu ska förvaltningsdomstolen i Jönköping snart avgöra om Skogsstyrelsens nätpubliceringar av avverkningsanmälningar strider mot personuppgiftslagen. Detta efter att en av Södras medlemmar begärt prövning.
Publicerad:

Plantskola snart fossilfri

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södra,plantskola,fossilfri
Ett nytt växthus i Falkenberg är ett viktigt steg på vägen mot ett fossilfritt Södra. Foto: Henrik Björnsson.
Södra investerar sex miljoner kronor i plantskolan i Falkenberg. Investeringen ska ge ett nytt, fossilfritt växthus.
Publicerad:

Södra slutar såga lövträ

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södra överlåter sågningen av björk och ek till externa kunder.Foto: Björn Svensson, SKOGEN-bild.
Södra stänger sitt lövsågverk i Djursdala och upphör därmed att såga lövtimmer. Det har varit svårt att hitta en plats på marknaden för de sågade lövträvarorna, enligt Jörgen Lindquist, affärsområdeschef på Södra Wood.
Publicerad:

Stort intresse för trähussafari

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kvarteret Limnologen, färdigbyggt år 2009, är ett av Växjös mest omtalade trästadsbyggen. Foto: Midroc/ Ole Jais.
Växjö var först i landet med flera byggprojekt i trä. Nu vill de sprida målsättningen att 50 procent av det kommunala byggandet ska vara i trä år 2020. För att inspirera andra anordnades nyligen en trähussafari.
Publicerad:

Miljardutdelning i Södra

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Ordförande Lena Ek omvaldes vid stämman. Foto: Henrik Björnsson.
Södras stämma beslutade om att dela ut en miljard kronor till medlemmarna. Det är ett historiskt högt resultat som återspeglas i utdelningen, enligt ordförande Lena Ek.
Publicerad:

Södra åtgärdar brandrisker

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södra styr entreprenörerna till områden med mindre brandrisk. Foto: Jesper Andersson.
Södra vidtar försiktighetsåtgärder för att minska brandrisken i skogen. - I vissa delar av Södras områden har vi tillfälligt stoppat våra markberedningsentreprenörer, säger Magnus Petersson, chef entreprenörs- och teknikutveckling.
Publicerad:

Sidor