Snytbagge

Markbered mot ­snytbagge

Bild för Stefan Hällberg Written by Stefan Hällberg On the
Snytbaggar
Snytbaggen har torgskräck – utnyttja det. Se till att plantan omges av mineraljord, då vågar de sig inte fram. Foto: Erik Viklund/SKOGENbild
Rätt markberedning kan halvera plantdödlighet som orsakas av snytbaggar. För bästa resultat bör markberedningen skräddarsys efter förutsättningarna på för­yngringsytan.
Publicerad:

Grangen kan hjälpa mot snytbagge

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Stefan Örtenblad, SKOGEN-bild.
Genetisk variation gör granplantor mer eller mindre mottagliga för angrepp av snytbagge. Genom att ta hänsyn till det i förädlingsarbetet kan plantavgången sannolikt minskas med 10-20 procent, enligt forskare.
Publicerad:

Myror kan försvara barrträdplantor mot snytbaggen

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
En myra har upptäckt en snytbagge på en granplanta med bladlöss. Foto: Vítězslav Maňák
En myra har upptäckt en snytbagge på en granplanta med bladlöss. Foto: Vítězslav Maňák
Snytbaggen orsakar skogsbruket stor skada genom att äta på barken av unga barrträdsplantor. När Vítězslav Maňák från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) undersökte samspelet mellan myror och snytbaggar på nyplanterade hyggen, fann han att myror som hittat föda på en planta uppträder aggressivt mot snytbaggar vid plantan och därmed minskar gnagskadorna.
Publicerad: