SLU Alnarp

Frihuggning maxar naturvårdsnytta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Hänsynsträd som inte frihuggs gör mindre naturvårdsnytta (arkivbild).
Att lämna hänsynsträd vid avverkning är en sak, att få dem att göra fortsatt naturvårdsnytta i gallringsskogen en helt annan. SLU-forskaren Delphine Lariviere tipsar om frihuggning.
Publicerad:

Björk gör störst nytta i grupp

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Om björk ska göra full naturvårdsnytta räcker det inte att lämna enskilda träd i en tät granskog. För att ha effekt på markfloran behövs grupper av flera björkar. 
Publicerad:

Släpp fram björken i granskogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
När det är för blött för granplantor: Släpp fram grupper av björk.
Publicerad:

Gallrad betesmark blir omtyckt blandskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skotare i gallrad blandskog. Foto: Bosse Backström, SKOGENbild.
Igenväxt betesmark kan bli till fina blandskogar genom röjning och gallring. Det kan vara ett kostnadseffektivt sätt att få fram områden som komplement till reservat, tror forskare.
Publicerad:

Mättare vilt och mindre betesskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Röj inte bort rönnen, låt den bli viltmat, råder forskarna.
Mest mat för klövvilt finns där vi inte vill att djuren ska vara, det vill säga i ungskogen på ett hygge. Men ny kunskap kan minska djurens intresse för plantorna.
Publicerad:

Barrmätning ger tillväxtbesked

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Forskaren Martin Goude räknar barr i kvadratmeter. Det gör han för att bättre kunna beräkna skogens tillväxt.
Publicerad:

Brand bra för ekföryngring

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Djuka rötter gör att ekarna kommer igen snabbt efter branden, berättar doktorand Linda Peterson. Foto: Pär Fornling.
På den nordamerikanska östkusten används kontrollerade bränder för att hjälpa ekskog att föryngra sig, Nu vill SLU-forskare ta reda på om metoden fungerar även här.
Publicerad:

Därför blev linden ett stadsträd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
I Alnarps läggs pussel om varför linden blev mer av ett stadsträd än ett skogsträd. Foto: Bengt Ek.
Under tusentals år var linden en viktig del av bondesamhället. I dag är den mest ett parkträd. Men när försvann den som skogsträd? Och varför? Det har forskare vid SLU Alnarp tittat på.
Publicerad:

Skogskurser lockar rekordmånga

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
På Alnarpsområdet finnns ett slott som fungerar som administrationsbyggnad. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Det är många som vill läsa skogliga kurser hos SLU i Alnarp i höst. - Vi har aldrig haft så många ansökningar, säger studierektor Jörg Brunet.
Publicerad: