SLU

Öppet brev: ”Från hashtag till handling”

Bild för Anders Danielsson Written by Anders Danielsson On the
Obligatorisk utbildning kring människors lika värde och allvarliga konsekvenser för dem som trakasserar, diskriminerar eller begår övergrepp. Det kräver 16 studenter vid jägmästarprogrammet i ett öppet brev till SLU och skogsbranschen i stort. ”Ingen skall behöva tolerera det arbetsklimat som vi upplevt under vår studietid”, skriver de bland annat.
Publicerad:

Mer skog än väntat på jordens torrmarker

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skog med apbrödsträd (baobab) i Senegal utanför Dakar. Copyright: FAO/Faidutti.
Två femtedelar av jordens landyta består av torrmarksområden. Inventeringar visar nu att det finns betydligt mer skog i dessa områden än man tidigare trott. Den nya kunskapen är till stor nytta i klimatarbetet.
Publicerad:

Sidor