skyddad skog

Från boom till minskning av skyddad skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Naturvårdsavtal tecknas även för att skydda skogar med höga rekreationsvärden.
Tack vare en väl tilltagen budget skyddade Skogsstyrelsen ovanligt stora arealer 2018. För  2019 finns betydligt mindre pengar att ersätta skogsägare med. Följden blir att mindre skog skyddas.
Publicerad:

”Skyddsiver på Gotland”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Länsstyrelsen och skogsägarrörelsen har olika uppfattningar om hur mycket skog som är belagd med brukningsstopp på Gotland. Det pågår en skadlig skyddsiver på ön, anser LRF och Mellanskog, enligt helagotland.se
Publicerad:

Avsättningar övergår till formellt skydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Linus Backström. SKOGEN-bild.
Arealen frivilliga avsättningar år 2016 uppskattas till 1,2 miljoner hektar. Det innebär varken någon ökning eller minskning jämfört med den senaste uppföljningen år 2010. En viktig anledning är att stora arealer frivilliga avsättningar övergått till att bli formellt skyddade, konstaterar Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Mer skyddad skog genom frivillighet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Att markägare själva skyddar sin skog genom partnerskap kan bidra till att mer skog undantas från brukande. Men det finns farhågor hos miljörörelsen för att frivilligheten ska leda till att kvaliteten på den skog som skyddas blir lidande, enligt en ny avhandling av Ulrika Widman vid Umeå universitet.
Publicerad:

Lättare få ersättning för skyddad skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Naturskogen i Vällingsjö i Sollefteå undantogs från brukande redan på 1930-talet.
Sveaskog, Boliden och Enetjärn Natur har studerat hur ett svenskt habitatbanksystem för ekologisk kompensation skulle kunna byggas upp. Marknader för ekologisk kompensation omsätter 25 miljarder globalt per år.
Publicerad: