skydd av skog

Mer pengar till biotopskydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Fler arter i produktiv skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogen
Hällmark i Norrbotten. Foto: Olof Hedgren.
Publicerad: