skogsvårdslagen

Få får dispens för stormfällda träd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
Få skogsägare i Stockholms län får dispens från kravet om att stormfällda träd ska forslas bort före 1 juli. Svårigheter att ordna transporter är inte skäl nog, enligt Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Timmeravgift och utsläppshandel ska betala för skydd av skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
För att nå miljömålen och säkra den biologiska mångfalden måste 20 procent av Sveriges produktiva skogsmark undantas från brukande. Det kan ske dels genom avsättning i naturreservat, dels genom att anpassa skötseln av den brukade arealen, skriver miljökonsult Magnus Nilsson i en statligt finansierad rapport.
Publicerad:

”Sveriges skog behöver nytt ledarskap”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Vi som undertecknat är inte självklart överens om hur skog ska brukas och bevaras. Men vi är överens om att det behövs ett nytt ledarskap för skogen, skriver tio personer i en gemensam artikel i SvD.
Publicerad:

"Skogslagsförslag saknar konsekvensanalys"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Enligt förslaget kan en intresseorganisation i Stockholm stoppa en avverkning i Jämtland, skriver debattören.
DEBATT. Skogsvårdslagsutredningen saknar konsekvensanalys. Den nämner inget om vad förslagen får för effekter, varken vad gäller klimatutsläpp eller för export och jobb i den viktiga skogsnäringen. Det skriver riksdagsledamot Per Åsling (C) i en debattartikel i Östersunds-Posten.
Publicerad:

Utredningen av skogsvårdslagen förlängs

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Regeringen har beslutat att förlänga utredningen ”Rättslig översyn av skogsvårdslagen”. Utredningen ska nu slutredovisas den 15 oktober 2017.
Publicerad:

Ny skogsutredare utsedd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Regeringen har utsett en ny utredare av skogsvårdslagen. Han heter Fredrik von Arnold och är tidigare lagman. - Nu får utredningen en nystart, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Publicerad:

”Kasta skogsutredningen i papperskorgen”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto:Pixabay.
DEBATT  Att ifrågasätta äganderätten är varken kul eller modigt. Det är att ifrågasätta en grundlagsstadgad rättighet som vårt samhälle vilar på. Nu borde skogslagsutredningen kastas i papperskorgen. Det skriver två centerpartistiska politiker i Katrineholms-Kuriren.
Publicerad:

Privata skogsägare ut ur skogen?

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Stängd vägbom med förbudsskylt.
Stopp. Skogen borde nog inte ägas av privatpersoner och företag, funderar regeringens utredare Charlotta Riberdahl.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR Vid ett seminarium i Almedalen presenterade utredaren Charlotta Riberdahl sina funderingar om att skogen är så viktig att den inte borde vara privatägd. Men skogen behöver mångfald, inte planhushållning, skriver Björn Lyngfelt, Föreningen Skogen.
Publicerad:

Utredare av skogsvårdslagen utsedd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nu har utredaren utsetts som ska göra rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen. Hon heter Charlotta Riberdahl och är hovrättslagman på Domstolsverket.
Publicerad:

Månadens fråga: Är skogsvårdslagen bra?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Kan du som brukar skogen sköta den på det sätt som du vill? Eller har du krockat med lagen? Hur är det med plantering, röjning, blädning, naturhänsyn? Är lagen bra för skogsägare? För samhället? Svara på SKOGENs månadens fråga.
Publicerad:

Sidor