skogsväg

Den rätta vägen

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
”Ta till höger vid en röd stuga. Sen vänster vid en av de rostiga M-skyltarna. Och så vänster igen efter andragallringen. Om du kommer före lövsprickningen ser du en sjö till höger. Då är du framme.”
Publicerad:

Bygg en bro

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Ett lager stockar, ett lager ris. Sedan ett nytt lager stockar och så ris överst. Sedan tar du dig över bäcken utan att skada. Och det kostar inte så mycket som man tror.
Publicerad:

Samäg vägen - och var sams

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Samäg vägen utan osämja
Höjer fastighetens värde. Finns en skogsbilväg blir det lättare att sälja virket och transportkostnaderna minskar. Ofta förvaltas vägarna som samfälligheter där skogsägarna delar på kostnaderna. Foto: Kerstin Jonsson
Utse en ansvarig. Välj rätt förvaltningstyp. Det är några av råden när SKOGEN går igenom hur man samsas kring vägsamfälligheten. Något som inte alltid är så lätt. Klara regler är grunden.
Publicerad:

Hjälp att köra smart

Bild för Lars Davner Written by Lars Davner On the
Skogforsk har utvecklat ett särskilt dataprogram för att kunna minimera skogsbrukets terrängtransporter. Verktyget, som ännu inte finns på öppna marknaden, ska kunna optimera terrängtransportsarbetet, presentera de kortaste, effektivaste vägarna för skogsmaskinföraren och visa i detalj hur virkessortimenten som avverkats ska lastas och transporteras.
Publicerad:

Plogad väg fintar bort älgen

Bild för Matts Bildström Written by Matts Bildström On the
Älgarna sparar energi genom att långa sträckor följa plogade vägar - och fintas bort från tallföryngringarna.
Tio vintrar i rad har Kjell Nilsson på eget initiativ plogat skogsbilväg längs Gideåälvens dalgång. Allt för att förebygga betesskador på sin och grannens mark.
Publicerad: