skogsväg

Den rätta vägen

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Publicerad:

Bygg en bro

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Publicerad:

Samäg vägen - och var sams

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Samäg vägen utan osämja
Höjer fastighetens värde. Finns en skogsbilväg blir det lättare att sälja virket och transportkostnaderna minskar. Ofta förvaltas vägarna som samfälligheter där skogsägarna delar på kostnaderna. Foto: Kerstin Jonsson
Publicerad:

Plogad väg fintar bort älgen

Bild för Matts Bildström Written by Matts Bildström On the
Älgarna sparar energi genom att långa sträckor följa plogade vägar - och fintas bort från tallföryngringarna.
Publicerad: