skogsväg

Här inventeras 10 000 mil skogsbilväg

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Karta
I början utförs arbetet till största delen analogt med papper och penna.
Alla privata skogsbilvägar i Götaland ska ­inventeras. Det rör sig om sammanlagt tio- tusen mil vägar i skiftande skick och under ­hösten planerade man hur arbetet ska gå till.
Publicerad:

Den rätta vägen

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
”Ta till höger vid en röd stuga. Sen vänster vid en av de rostiga M-skyltarna. Och så vänster igen efter andragallringen. Om du kommer före lövsprickningen ser du en sjö till höger. Då är du framme.”
Publicerad:

3 snabba frågor - Mikael Bergqvist

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
SKOGEN har ställt tre korta frågor till Mikael Bergqvist, forskare vid Skogforsk, om skogsbilvägar.
Publicerad:

Fungerar samarbetet om vägen bra?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Hur går arbetet i din vägförening? Kommer ni överens, drar ni åt samma håll? Hur gör ni för att lösa problem och konflikter? Svara och kommentera Månadens fråga.
Publicerad:

Bygg en bro

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Ett lager stockar, ett lager ris. Sedan ett nytt lager stockar och så ris överst. Sedan tar du dig över bäcken utan att skada. Och det kostar inte så mycket som man tror.
Publicerad:

Samäg vägen - och var sams

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Samäg vägen utan osämja
Höjer fastighetens värde. Finns en skogsbilväg blir det lättare att sälja virket och transportkostnaderna minskar. Ofta förvaltas vägarna som samfälligheter där skogsägarna delar på kostnaderna. Foto: Kerstin Jonsson
Utse en ansvarig. Välj rätt förvaltningstyp. Det är några av råden när SKOGEN går igenom hur man samsas kring vägsamfälligheten. Något som inte alltid är så lätt. Klara regler är grunden.
Publicerad:

Hjälp att köra smart

Bild för Lars Davner Written by Lars Davner On the
Skogforsk har utvecklat ett särskilt dataprogram för att kunna minimera skogsbrukets terrängtransporter. Verktyget, som ännu inte finns på öppna marknaden, ska kunna optimera terrängtransportsarbetet, presentera de kortaste, effektivaste vägarna för skogsmaskinföraren och visa i detalj hur virkessortimenten som avverkats ska lastas och transporteras.
Publicerad:

Plogad väg fintar bort älgen

Bild för Matts Bildström Written by Matts Bildström On the
Älgarna sparar energi genom att långa sträckor följa plogade vägar - och fintas bort från tallföryngringarna.
Tio vintrar i rad har Kjell Nilsson på eget initiativ plogat skogsbilväg längs Gideåälvens dalgång. Allt för att förebygga betesskador på sin och grannens mark.
Publicerad:

Klarar bilen traktorvägen?

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
SKOGEN har kollat frigången på fyrhjulsdrivna dieslar. Nissan Pathfinder toppar med 25 cm.
Publicerad: