Skogsstyrelsen

Undvik att besöka brandhärjade områden

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Tänk på riskerna, uppmanar Skogsstyrelsen. Efter en brand kan träd falla omkull utan någon som helst förvarning. Så länge glödbranden pågår är det inte säkert att beträda den branddrabbade skogen.
Publicerad:

Fri data ska stimulera hållbar utveckling i skogen

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Skogsstyrelsens planerar att släppa många av sina datauppgifter fria. Det ska stimulera skogsbrukare till bättre hänsyn i skogen.
Publicerad:

Halländsk återväxt kontrolleras från ovan

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Imorgon inventerar Skogsstyrelsen återväxten på hyggen i norra Halland med hjälp av helikopter. De senaste årens inventeringar av återväxten visar att 40 procent av länets skogsföryngringar inte är godkända. På sikt blir effekten lägre tillväxt av skog och sämre avkastning för skogsägarna.
Publicerad:

OK testa egna idéer

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Nu kan skogsägare pröva egna idéer om skogens skötsel, även om metoderna ligger i utkanten av lagen. Skogsstyrelsen föreslår hur man ska gå tillväga med så kallad adaptiv skogsskötsel.
Publicerad:

Lärkborren är här för att stanna

Bild för Gunilla Lidén Written by Gunilla Lidén On the
Utbredningen är än så länge liten, men lärkborren har etablerat sig i sydligaste Sverige, konstaterar Skogsstyrelsen. Framför allt västra halvan av Skåne är drabbat, men den har hittats även i västligaste Blekinge.
Publicerad:

Nu minskar avverkningsanmälningarna

Bild för Gunilla Lidén Written by Gunilla Lidén On the
Sänkta virkespriser har utannonserats den senaste tiden och det får effekter. I augusti 2012 minskade den totala anmälda avverkningsarealen med 5 procent jämfört med motsvarande period i fjol rapporterar Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Förkovra dig i skogsstatistik

Bild för Gunilla Lidén Written by Gunilla Lidén On the
Idag släppte Skogsstyrelsen sin Skogsstatistiska årsbok för 2012. Här hittar den intresserade siffror på allt från prisutveckling på skogsfastigheter till svensk skogsproduktion. Vill man följa utvecklingen över åren finns alla möjligheter. Årsboken är den 62:a i ordningen sedan Skogsstyrelsen började samla statistik på 1940-talet.
Publicerad:

Angrepp från röd tallstekel minskar

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
För tredje året i rad har Skogsstyrelsen inventerat förekomsten av den röda tallstekelns ägg i östra Götaland. Färre levande ägg talar för att skadorna på tall kommer att minska rejält enligt Skogsstyrelsens bedömning.
Publicerad:

Skogsstyrelsen ser över jävsregler

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
I Maciej Zarembas artikelserie om skogsbruk anklagas en tjänsteman på Skogsstyrelsen för jäv. I dag, onsdag, svarar Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman på artikelseriens brett upplagda kritik på DN Debatt. I det aktuella fallet har inget fel begåtts av handläggaren utifrån våra riktlinjer, skriver Stridsman men uppger samtidigt att riktlinjerna ska ses över.
Publicerad:

Sidor