Skogsstyrelsen

GS varslar om stridsåtgärder

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
GS varslar bland annat om strejk för anställda inom avtalsområde VISST. (Bilden är en genrebild). Foto; Björn Svensson, SKOGEN-bild.
GS har varslat om stridsåtgärder mot Skogsstyrelsen. Om inte parterna kommer överens om ett avtal blir stridsåtgärderna verklighet den 11 januari 2017 kl. 12.00.
Publicerad:

Barkborre större hot i norr än söder

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Risken för granbarkborreangrepp har minskat i Götaland men kvarstår i Norrland.
Skogsstyrelsen anser att ett normaliserat läge gör att bekämpningsområdet för granbarkborre i Götaland bör tas bort. Bekämpningsområdet i Norrland föreslås däremot vara kvar.
Publicerad:

Här är Sveriges nyckelbiotoper

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bo-Göran Backström, SKOGEN-bild.
För första gången finns en samlad bild av registrerade nyckelbiotoper och vilka arealer och naturtyper det handlar om. Dessutom har ett 20-tal intressenter i skogssektorn redogjort för hur de ser på arbetet med nyckelbiotoper i en ny rapport från Skogsstyrelsen.
Publicerad:

"Röj till dig en bra affär”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Skogsägaren behöver inte passivt vänta eller hoppas på prishöjningar för att få bättre betalt för sin massaved. Det kan varje skogsägare ordna på egen hand. Oavsett om man röjer själv eller väljer att anlita en skogsvårdsentreprenör så är det en bra affär att se till att ungskogen röjs, skriver Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, i sin blogg.
Publicerad:

Stormvirke blir liggande i skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto:Thomas Adolfsén,SKOGENbild.
Det finns fortfarande för mycket stormfällt virke kvar i skogen i Norrbotten efter junistormen. Virkets kvalitet försämras och risken för angrepp av skadeinsekter på såväl gran som tall är stor nästa vår, enligt Skogsstyrelsen.
Publicerad:

”Ett hygge är inget att skämmas för”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Viveka Östman.
DEBATT Skogsstyrelsens publicering av avverkningsanmälda områden har rört upp en del känslor. Men ofta tappas perspektivet att svensk skogsbruk i grunden är bra bort i diskussionen om skogen. Jag tycker att det är olyckligt. Ett rätt utfört kalhygge är inget att skämmas för, menar Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundkvist.
Publicerad:

Alla kan lära – och lära ut

Bild för Teresia Borgman Written by Teresia Borgman On the
Trädtoppar i bokskog
Metoder för föryngring av bokskog är ett exempel på försök som skogsbrukare har delat med sig av i kunskapsbanken. Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild
ADAPTIVT. Skog växer sakta och man kan få vänta länge på resultaten av nya åtgärder. Adaptiv skötsel innebär att man prövar sig fram och lär efter hand.
Publicerad:

Lövskog ska bli turistmagnet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto:Pixabay
Med hjälp av 14 miljoner kronor från EU ska myndigheter och organisationer från tre länder utveckla Östersjöregionens lövskogsområden till attraktiva besöksdestinationer.
Publicerad:

Sidor