Skogsstyrelsen

Nu granskas Helgas framfart

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen har beslutat att göra en inventering efter stormen Helga. Skadorna tycks något mer utbredda än den första bedömningen visade.
Publicerad:

Gorm fällde två miljoner skogskubikmeter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
stormskadad skog
Foto: LE Carlsson/SKOGENbild
Stormen Gorm fällde mellan 2 och 2,5 miljoner skogskubikmeter. Hårdast drabbat är Skånes, Kronobergs, Blekinges och södra delen av Hallands län.
Publicerad:

Fyra skogsstudenter får stipendium

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Den 25:e november delar Skogsstyrelsen ut årets stipendier från Norrbottens enskilda skogsbruksstipendiefond. Fyra studenter får ta emot stipendierna.
Publicerad:

Projekt gav mer tall

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
tallskog
Mer tall i försöksområdet, färre skadade tallar och en bättre samverkan mellan skogsägare och jägare. Det är en del av resultatet efter fem års arbete med projektet Mera tall.
Publicerad:

Skogsträffar landet runt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen firar den internationella GIS-dagen den 18 november med en mängd olika aktiviteter över landet.
Publicerad:

Måttliga stormskador efter Freja

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Stormen Freja drog fram över Halland, norra Skåne och delar av Kronoberg under natten till söndag den 7 november. Skogsstyrelsen bedömer att skadorna på skog är måttliga.
Publicerad:

Skogliga laserdata ger lyft för skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Med hjälp av kartor baserade på skogliga laserdata ges nya möjligheter vid inventering, planering och värdering av skog. En genomgång av möjligheterna görs i Arlandastad den 2 november och i Sunne den 3 november.
Publicerad:

Egenkontroll vid skogsarbete kan bli lag

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Slutavverkning i barrskog.
Den som utför arbete i skog kan enligt lag bli skyldig att kontrollera att allt görs enligt reglerna. Foto: Bo Göran Backström, SKOGENbild.
Skogsstyrelsen föreslår att krav på egenkontroll införs i skogsvårdslagen. Det innebär att den som utför arbete i skogen blir skyldig att kontrollera att regler om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden följs.
Publicerad:

Glöm silkesvantarna

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Lerig körskada
De flesta förbud handlar om körskador. Foto: LE Carlsoon
Under 2011 skärpte Skogsstyrelsen tillsynen. Då redovisades 29 förelägganden och förbud. Den siffran ökade till 212 i fjol. Alltså nästan tio gånger fler.
Publicerad:

Undvik att besöka brandhärjade områden

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Tänk på riskerna, uppmanar Skogsstyrelsen. Efter en brand kan träd falla omkull utan någon som helst förvarning. Så länge glödbranden pågår är det inte säkert att beträda den branddrabbade skogen.
Publicerad:

Sidor