Skogsstyrelsen

Lövskog ska bli turistmagnet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto:Pixabay
Med hjälp av 14 miljoner kronor från EU ska myndigheter och organisationer från tre länder utveckla Östersjöregionens lövskogsområden till attraktiva besöksdestinationer.
Publicerad:

"Hur går du vidare, Herman Sundqvist?"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT ”Din föregångare påbörjade en rad förändringar som vi förväntar oss att du fullföljer. Bland annat skarpare lagtillsyn, ökad tillämpning av hyggesfritt skogsbruk och riktlinjer för hur artskyddet ska tillämpas”. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl riktar uppmaningen i ATL till Skogsstyrelsens nya generaldirektör Herman Sundqvist.
Publicerad:

Skogsstyrelsen JO-anmäls

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Uppländsk skog
Ägare av skog i Uppland (dock inte denna) har JO-anmält Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsen har blivit JO-anmäld för sin hantering under en registrering av nyckelbiotoper. Det är Mellanskogsmedlemmarna Christer Danielsson och Fredrik Jarnbring som anser att Skogsstyrelsen har lämnat vilseledande uppgifter, felaktigt daterat dokument och brustit i handläggningen, vilket har inneburit stora kostnader och besvär för skogsägarna.
Publicerad:

Möte om bättre balans mellan skog och klövvilt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
älg
Foto:Pixabay
Den 30 mars bjuder Skogsstyrelsen in till ett seminarium i Stockholm. De vill ta initiativ till en ökad samverkan för en hållbar utveckling av balansen mellan skogen och dess hjortdjur.
Publicerad:

Skogsbruket bättre på föryngring

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Resultat från Skogsstyrelsens årliga återväxtuppföljning visar att föryngringarna har förbättrats.
Publicerad:

”Man måste älska skogen för det här jobbet”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Herman Sundqvist och Sven-Erik Bucht vid presskonferensen i Rosenbad den 25 februari. Foto: Karin Lepikko.
Det var en uppenbart nöjd landsbygdsminister som presenterade regeringens val av generaldirektör för Skogsstyrelsen. - Det var väldigt många sökande men Herman Sundqvist var den bäst lämpade, sa Sven-Erik Bucht till SKOGEN.
Publicerad:

Så får vi fortsatt hög skogsproduktion

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
pelarskog
Rätt trädslag på rätt mark är en viktig förutsättning för en värdefull skogsproduktion.
Störst betydelse för att Sverige ska ha en fortsatt hög och värdefull skogsproduktion är rätt trädslag på rätt mark, bättre ungskogsskötsel och intensifierade insatser mot skogsskador.
Publicerad:

Rennäring behöver äldre skog - avverkningsålder ändras inte

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
ren
Foto:Wikimedia Commons
Skogsstyrelsen har beslutat att inte sänka lägsta tillåtna ålder för avverkning i de fyra nordligaste länen. Skälet är att rennäringen behöver tillgång till äldre skogar.
Publicerad:

Alla kan se anmälda avverkningar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Från och med februari kan alla intresserade se vilka områden som är anmälda för avverkning. Det är möjligt tack vare kompletterade kartor i Skogsstyrelsens e-tjänster.
Publicerad:

Helga fällde färre träd än väntat

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Södra
Stormen Helga och den efterföljande mycket blåsiga helgen fällde mellan 700 000 och 800 000 skogskubikmeter. Skadorna är inte så omfattande som befarat, men vissa länsdelar har drabbats betydligt hårdare än andra.
Publicerad:

Sidor