Skogsstyrelsen

Tjäderfall prövas på nytt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Kenneth Johansson, SKOGEN-bild.
En dom i Mark- och miljödomstolen gav Skogsstyrelsen rätt att begränsa en avverkning på grund av en spelplats för tjäder. Nu ska fallet prövas på nytt i Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm.
Publicerad:

Mer avverkat än beräknat

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bruttoavverkningen för 2016 beräknas ha uppgått till 93,3 miljoner skogskubikmeter. Det är omkring 2 procent mer än tidigare uppskattning, uppger Skogsstyrelsen.
Publicerad:

”Debattera rätt bild av skogsbruket"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sedan början på 1990-talet är de hyggen som tas upp inte kala på samma sätt som tidigare decenniers. Detta leder till mer variationsrika skogar, poängterar Herman Sundqvist.
DEBATT I skogsdebatten verkar oftast det moderna skogsbrukets naturhänsyn förbises. Om vi inte diskuterar den svenska skogsbruksmodellen som den faktiskt ser ut, hur ska den då kunna utvecklas och förbättras? skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i sin blogg.
Publicerad:

Rekordmånga vill avverka i södra Sverige

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
slutavverkning,skogsmaskin
Allt fler i södra Sverige skickar in avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
Under årets första sju månader ökade antalet avverkningsanmälningar med över 20 procent i södra Sverige jämfört med 2016, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Samtidigt är det stora skillnader över landet med minskningar i norr.
Publicerad:

Fel nätpublicera mot skogsägares vilja

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Göran Örlander har varit drivande i ärendet och representerat landets fyra skogsägarföreningar.
Förvaltningsrätten i Jönköping dömde till skogsägarens fördel. Avverkningsanmälningar från den enskilda markägaren, som Södra varit ombud för, får inte publiceras digitalt.
Publicerad:

Skogsägare förlorade tjädermål

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Eftersom tjädern är ovanlig i området är det befogat att begränsa avverkningen, anser domstolen. Foto: Wikimedia.
Skogsstyrelsen gjorde rätt när de begränsade en avverkning av skog på marker i Västra Götaland med hänsyn till att det finns tjäder i området. Det har Mark- och miljödomstolen i Växjö beslutat skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.
Publicerad:

Sidor