Skogsstyrelsen

Fel nätpublicera mot skogsägares vilja

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Göran Örlander har varit drivande i ärendet och representerat landets fyra skogsägarföreningar.
Förvaltningsrätten i Jönköping dömde till skogsägarens fördel. Avverkningsanmälningar från den enskilda markägaren, som Södra varit ombud för, får inte publiceras digitalt.
Publicerad:

Skogsägare förlorade tjädermål

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Eftersom tjädern är ovanlig i området är det befogat att begränsa avverkningen, anser domstolen. Foto: Wikimedia.
Skogsstyrelsen gjorde rätt när de begränsade en avverkning av skog på marker i Västra Götaland med hänsyn till att det finns tjäder i området. Det har Mark- och miljödomstolen i Växjö beslutat skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.
Publicerad:

Besök lyckat viltbetesprojekt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
I Arjeplogs kommun uppvisar hälften av tallarna viltskador. Foto: Skogsstyrelsen
En allt för stor del av framtidens skog äts upp av viltet. Men det finns lösningar. Skogsstyrelsen ordnar ett studiebesök utanför Arjeplog den 15 augusti. Där pågår en miljonsatsning där man lyckats vända återväxtproblematiken.
Publicerad:

Ta tallstekeln med ro

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Röd tallstekel livnär sig på barr i larvstadiet. Foto: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen.
Just nu pågår ett omfattande angrepp av röd tallstekel på många håll i södra Sverige. Det handlar om larver som äter upp tallarnas barr. Skogsstyrelsens ger dock lugnande besked till markägarna.
Publicerad:

”Metodik bara anpassad till Sydsverige”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Veckticka på en död asp
Veckticka på en död asp, upphittad under en nyckelbiotopskurs i Rimforsa I Östergötland. Foto: Mattias Westerberg/SKOGENbild
NYCKELBIOTOPER. Metoderna för inventering utgår helt från sydsvenska förhållanden. Det är något som Skogsstyrelsen vill ändra – och ett av skälen till inventeringspausen.
Publicerad:

Sidor