Skogsstyrelsen

Undvik ras i din skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Föreningen Skogen, Tidningen SKOGEN
Klimatförändringarna väntas ökar risken för både erosion och ras i naturen. Nu kommer nya råd till skogsägaren om hur man kan minska risken för skador i branta områden som är känsliga.
Publicerad:

Ingen hörs i högljudd skogsdebatt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Veronika Lax.
DEBATT. Tonläget i skogsdebatten är högre än vanligt. Snart hör man inte varandra i krigslarmet och det ökar inte förtroendet för svensk skogssektor. Det skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett blogginlägg.
Publicerad:

Egenkontrollen brister hos skogsföretag

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
18 av 20 företag som kontrollerades av Skogsstyrelsen hade brister i sin egenkontroll bland annat i samband med åtgärder i nyckelbiotoper. Ett vanligt fel är att det saknas skriftliga rutiner för anmälan vid så kallad samrådsplikt. Det visar en tillsyn gjord av Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Sidor