Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen överklagar domar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Per Bergenheim, SKOGENbild.
Skogsstyrelsen vill få klarhet i hur artskyddsärenden ska hanteras. Därför väljer de att överklaga de så kallade lavskrikedomarna.
Publicerad:

”Debattera rätt bild av skogsbruket"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sedan början på 1990-talet är de hyggen som tas upp inte kala på samma sätt som tidigare decenniers. Detta leder till mer variationsrika skogar, poängterar Herman Sundqvist.
DEBATT I skogsdebatten verkar oftast det moderna skogsbrukets naturhänsyn förbises. Om vi inte diskuterar den svenska skogsbruksmodellen som den faktiskt ser ut, hur ska den då kunna utvecklas och förbättras? skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i sin blogg.
Publicerad:

Rekordmånga vill avverka i södra Sverige

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
slutavverkning,skogsmaskin
Allt fler i södra Sverige skickar in avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
Under årets första sju månader ökade antalet avverkningsanmälningar med över 20 procent i södra Sverige jämfört med 2016, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Samtidigt är det stora skillnader över landet med minskningar i norr.
Publicerad:

Skogsstyrelsen vill överklaga publiceringsdom

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen kommer sannolikt att överklaga domen som ger en skogsägare rätt att neka till att hans avverkningsanmälningar publiceras på myndighetens webbplats.
Publicerad:

Fel nätpublicera mot skogsägares vilja

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Göran Örlander har varit drivande i ärendet och representerat landets fyra skogsägarföreningar.
Förvaltningsrätten i Jönköping dömde till skogsägarens fördel. Avverkningsanmälningar från den enskilda markägaren, som Södra varit ombud för, får inte publiceras digitalt.
Publicerad:

Skogsägare förlorade tjädermål

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Eftersom tjädern är ovanlig i området är det befogat att begränsa avverkningen, anser domstolen. Foto: Wikimedia.
Skogsstyrelsen gjorde rätt när de begränsade en avverkning av skog på marker i Västra Götaland med hänsyn till att det finns tjäder i området. Det har Mark- och miljödomstolen i Växjö beslutat skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.
Publicerad:

Sänkt pris på sågtimmer

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bengt Ek.
Sågtimmerpriserna (leveransvirke) sjönk med två procent under andra kvartalet 2017 jämfört med kvartalet dessförinnan, enligt Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Besök lyckat viltbetesprojekt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
I Arjeplogs kommun uppvisar hälften av tallarna viltskador. Foto: Skogsstyrelsen
En allt för stor del av framtidens skog äts upp av viltet. Men det finns lösningar. Skogsstyrelsen ordnar ett studiebesök utanför Arjeplog den 15 augusti. Där pågår en miljonsatsning där man lyckats vända återväxtproblematiken.
Publicerad:

Ta tallstekeln med ro

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Röd tallstekel livnär sig på barr i larvstadiet. Foto: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen.
Just nu pågår ett omfattande angrepp av röd tallstekel på många håll i södra Sverige. Det handlar om larver som äter upp tallarnas barr. Skogsstyrelsens ger dock lugnande besked till markägarna.
Publicerad:

”Metodik bara anpassad till Sydsverige”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Veckticka på en död asp
Veckticka på en död asp, upphittad under en nyckelbiotopskurs i Rimforsa I Östergötland. Foto: Mattias Westerberg/SKOGENbild
NYCKELBIOTOPER. Metoderna för inventering utgår helt från sydsvenska förhållanden. Det är något som Skogsstyrelsen vill ändra – och ett av skälen till inventeringspausen.
Publicerad:

Sidor