Skogsstyrelsen

Domstol ska reda ut ersättningsregler

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Åke Sjöström, Skogsstyrelsen.
Frågan om statlig ersättning till skogsägare som nekats avverka i fjällnära skogar är så juridiskt komplex att det måste till klargöranden från både domstol och regering, anser Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Rätt av Skogsstyrelsen att besluta om artskydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Länsstyrelsen har det primära ansvaret men även Skogsstyrelsen har rätt att fatta beslut om artskyddsärenden i samband med avverkningar, visar en vägledande dom i de så kallade lavskrikemålen.
Publicerad:

Ingen hörs i högljudd skogsdebatt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Veronika Lax.
DEBATT. Tonläget i skogsdebatten är högre än vanligt. Snart hör man inte varandra i krigslarmet och det ökar inte förtroendet för svensk skogssektor. Det skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett blogginlägg.
Publicerad:

Egenkontrollen brister hos skogsföretag

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
18 av 20 företag som kontrollerades av Skogsstyrelsen hade brister i sin egenkontroll bland annat i samband med åtgärder i nyckelbiotoper. Ett vanligt fel är att det saknas skriftliga rutiner för anmälan vid så kallad samrådsplikt. Det visar en tillsyn gjord av Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Ny lägesrapport om ekosystemtjänster

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
ekosystemtjänster, skogsbär
Skogsstyrelsen har kartlagt skogens nyttor, så kallade ekosystemtjänster. Förmåga till virkesförsörjning ser bra ut, medan den biologiska mångfalden bedöms som otillräcklig, enligt rapporten.
Publicerad:

Mindre skogsareal skyddades i fjol

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arealen skogsmark som fick formellt skydd under 2017 var mindre jämfört med året innan. Det gäller såväl biotopskydd som skydd genom naturvårdsavtal, enligt Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Fyra myndigheter vill se mer bioenergi

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
bioenergi, SKOGEN
DEBATT. Bioenergi framställd på ett hållbart sätt kan avsevärt bidra till att begränsa klimatförändringarna. Därför behöver det bli dyrare att släppa ut koldioxid. Det skriver generaldirektörerna för fyra myndigheter i en gemensam rapport.
Publicerad:

Avverkningsviljan på topp i södra Sverige

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Avverkningsanmälningarna ökade under förra året. Men det är stora skillnader över landet. I södra Sverige var ökningen 26 procent, den högsta siffran på sju år. Samtidigt minskade det i norr.
Publicerad:

Tjäderfall prövas på nytt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Kenneth Johansson, SKOGEN-bild.
En dom i Mark- och miljödomstolen gav Skogsstyrelsen rätt att begränsa en avverkning på grund av en spelplats för tjäder. Nu ska fallet prövas på nytt i Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm.
Publicerad:

Mer avverkat än beräknat

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bruttoavverkningen för 2016 beräknas ha uppgått till 93,3 miljoner skogskubikmeter. Det är omkring 2 procent mer än tidigare uppskattning, uppger Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Sidor