Skogsstyrelsen

Kartor visar brandskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogen,skogsbränder
Foto: Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Undvik ras i din skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Föreningen Skogen, Tidningen SKOGEN
Publicerad:

Värmen sätter fart på skogens skadegörare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Larver av röd tallstekel äter upp trädets barr. Foto: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Sidor