Skogsstyrelsen

Projekt gav mer tall

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
tallskog
Mer tall i försöksområdet, färre skadade tallar och en bättre samverkan mellan skogsägare och jägare. Det är en del av resultatet efter fem års arbete med projektet Mera tall.
Publicerad:

Egenkontroll vid skogsarbete kan bli lag

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Slutavverkning i barrskog.
Den som utför arbete i skog kan enligt lag bli skyldig att kontrollera att allt görs enligt reglerna. Foto: Bo Göran Backström, SKOGENbild.
Skogsstyrelsen föreslår att krav på egenkontroll införs i skogsvårdslagen. Det innebär att den som utför arbete i skogen blir skyldig att kontrollera att regler om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden följs.
Publicerad:

Glöm silkesvantarna

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Lerig körskada
De flesta förbud handlar om körskador. Foto: LE Carlsoon
Under 2011 skärpte Skogsstyrelsen tillsynen. Då redovisades 29 förelägganden och förbud. Den siffran ökade till 212 i fjol. Alltså nästan tio gånger fler.
Publicerad:

Sidor