Skogsstyrelsen

Tjäderdom prövas på nytt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Skogsstyrelsen.
Tingsrätten gav markägaren rätt till ersättning när Skogsstyrelsen stoppade en avverkning på grund av tjäderförekomst. Men nu prövas rätten till ersättning i högre instans.
Publicerad:

Sidor