Skogsstyrelsen

Ökat intresse för avverkning i juli

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Den areal som anmälts för avverkning i juli var den största på nio år. En orsak kan vara skadeangreppen av granbarkborre.
Publicerad:

"Det behövs prejudicerande domar”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Kenneth Johansson, SKOGENbild.
Domstolen gav en markägare i Roslagen rätt till full ersättning då en planerad avverkning stoppades på grund av artskydd. Nu överklagar Skogsstyrelsen domen. Här svarar de på varför.
Publicerad:

Kartor visar vägen till barkborren

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Angrepp av granbarkborre. Arkivbild.
Regeringspengarna för bekämpning av granbarkborre kommer delvis att användas till karttjänster som visar var risken för angrepp är stor.
Publicerad:

Lokal prisbild ska gälla vid biotopskydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Skogsstyrelsen.
Markägare i Blekinge accepterade inte Skogsstyrelsens värdering vid biotopskydd. Nu ger Mark- och miljööverdomstolen skogsägarna rätt.
Publicerad:

Inga skogsägare i Skogsstyrelsens styrelse

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Regeringen har fattat beslut om sammansättningen av styrelsen för Skogsstyrelsen. Från skogsentreprenörerna finns alltjämt representation men ingen ledamot från skogsägarhåll har valts in.
Publicerad:

Nu svärmar granbarkborren

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Granbarkborrar som töms ur fälla. Foto: Kerstin Ström, Skogsstyrelsen.
Granbarkborren har börjat svärma över hela landet.  Det är nu som skogsägare har möjlighet att begränsa skadorna, enligt Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Riklig och tidig ankomst av barkborren

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild. Angrepp av granbarkborren.
De är ovanligt många och tidiga. Årets första rikstäckande svärmningsövervakning av granbarkborren ger dystert besked.
Publicerad:

Brandområde lockar älg

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Pixabay.
I det område som brann i Västmanland 2014 finns det fyra gånger fler älgar än i ett genomsnittligt, vanligt älgförvaltningsområde.
Publicerad:

38 miljoner till natur- och kulturinsatser

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut mer än 38 miljoner kronor till skogsägare i stöd för insatser som gynnar skogens natur- och kulturvärden eller för att utveckla ädellövskog. 
Publicerad:

40 får gå från Skogsstyrelsen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Av de 124 medarbetare  som tidigare varslats kommer 40 att sägas upp, meddelar Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Sidor