skogsstatistik

Länge leve alternativa fakta

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Okej, inte särskilt många kom och tittade på president Donald Trumps installation i januari. Men hans kampanjchef Kellyanne Conway förtjänar ett erkännande. Hennes lansering av uttrycket ”alternativa fakta” har berikat språket världen över. Tänk att vi stöter på dessa fakta varenda dag utan att de har haft ett namn. Och då tänker jag inte på osanningar och lögner, de har redan sina namn.
Publicerad:

Tio träd låter mer än en miljon

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Det finns 3,04 biljoner träd i världen, 3 040 000 000 000 stycken. Åtminstone om man får tro de forskare som står för den senaste bedömningen. Talet i sig säger väl inte så mycket, det intressanta är att man tidigare kommit fram till en åttondel så mycket – bara 400 miljarder.
Publicerad:

Arealen röjd skog ökar

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Arealen röjd ungskog har ökat med 150 000 hektar från 2000 till 2013, visar färsk statistik i Skogsstyrelsens statistiska årsbok. För den intresserade ger årsboken en bra helhetsbild av svenskt skogsbruk och dess utveckling. Nytt för i år är en sammanställning över stormskadorna i skogen de senaste 80 åren.
Publicerad:

SLU visualiserar skogsstatistik

Bild för Gunilla Lidén Written by Gunilla Lidén On the
Den gröna streckade linjen visar Hallands förändring från ljunghed till granskog. År 1926 var 25 procent av skogsmarken kalmark. Tjugo år senare var den nere på 5 procent till följd av skogsplantering. Källa: Historiska data från Riksskogstaxeringen/SLU
Den gröna streckade linjen visar Hallands förändring från ljunghed till granskog. År 1926 var 25 procent av skogsmarken kalmark. Tjugo år senare var den nere på 5 procent till följd av skogsplantering. Källa: Historiska data från Riksskogstaxeringen/SLU
Nu behöver du inte längre vara statistikexpert för att tolka de mängder av data som finns i Riksskogstaxeringen. Med hjälp av ett nytt tekniskt verktyg tydliggör SLU skogsstatistiken. Genom att visualisera data över tiden blir det enkelt att tolka åt vilket håll utvecklingen går. För er som någon gång sett Hans Rosling presentera hälsoutvecklingen i olika länder över tiden är detta inget nytt. SLU använder sig av samma teknik.
Publicerad:

Förkovra dig i skogsstatistik

Bild för Gunilla Lidén Written by Gunilla Lidén On the
Idag släppte Skogsstyrelsen sin Skogsstatistiska årsbok för 2012. Här hittar den intresserade siffror på allt från prisutveckling på skogsfastigheter till svensk skogsproduktion. Vill man följa utvecklingen över åren finns alla möjligheter. Årsboken är den 62:a i ordningen sedan Skogsstyrelsen började samla statistik på 1940-talet.
Publicerad: