Skogsskötsel

Lyckad plantering med maskin

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Grävmaskin arbetar i skogsmark
Maskinen är en vanlig grävmaskin med ett Bräcke-aggregat och den höglägger och planterar i samma rörelse
Det funkar fint. Södras utvärderingar visar att 95 procent av de maskinsatta plantorna överlever. Den högre planteringskostnaden jämnar ut sig, enligt Anders Olsson.
Publicerad:

Så många miljömål har nåtts

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det råder brist på flerskiktade skogar och ostörda våta skogsmiljöer, enligt Naturvårdsverkets genomgång.
Naturvårdsverkets uppföljning av de svenska miljömålen visar att två av 16 miljökvalitetsmål kommer att nås till år 2020. Ett minus för miljön är att det fortfarande råder brist på flerskiktade skogar. Men positivt är att mängden död ved och äldre lövrik skog har ökat,
Publicerad:

Fruktad bagge har fått fäste i Finland

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skalbaggen Asiatisk långhorning.
Kroppen på en vuxen asiatisk långhorning är 2,5 till 3,5 centimeter lång. Känselspröten är ­randiga och längre än kroppen.
Den fruktade skalbaggen asiatisk långhorning har påträffats i Finland. När ett träd angrips måste alla värdträd på mindre än hundra meters avstånd ­huggas ned.
Publicerad:

Skog vid väg röjs inte

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
trafikskylt älg
Varning för älg utfärdas på vägen vid skogen som kommunen slutat röja.
I Borlänge har kommunen slutat röja i en skog vid vägkanten med hänvisning till att den utgör ett ”störningsskydd mot en bilväg”.
Publicerad:

Stormfällt virke kan bli dyrt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
granbarkborre
Skador efter granbarkborre. Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen.
Det ligger fortfarande kvar mycket stormfällt granvirke i skogen efter stormarna Gorm och Helga. Ju längre det ligger kvar, desto större ekonomisk förlust riskerar skogsägarna samtidigt som risken för granbarkborreangrepp ökar.
Publicerad:

Bättre miljöbetyg vid avverkningar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
skördare
Södra tar allt större miljöhänsyn vid slutavverkning, visar ett ”grönt” bokslut. Foto: Jesper Andersson, Södra.
Andelen godkända slutavverkningsområden hos Södras medlemmar har ökat från 72 till 92 procent sedan 2010, visar föreningens så kallade gröna bokslut för 2015. Samtidigt har kvaliteten på hänsyn i de godkända områdena blivit högre.
Publicerad:

Så får vi fortsatt hög skogsproduktion

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
pelarskog
Rätt trädslag på rätt mark är en viktig förutsättning för en värdefull skogsproduktion.
Störst betydelse för att Sverige ska ha en fortsatt hög och värdefull skogsproduktion är rätt trädslag på rätt mark, bättre ungskogsskötsel och intensifierade insatser mot skogsskador.
Publicerad:

Råd för hyggesfritt blir tydligare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsägare i blädad skog.
Skogsägare i blädad skog. Nu vill Skogsstyrelsen göra det lättare att använda hyggesfria metoder genom tydligare råd. Foto: Bosse Backström/SKOGENbild
Skogsstyrelsen förtydligade vid årsskiftet sina allmänna råd om vad som ­gäller vid hyggesfria avverkningsmetoder. Syftet är att få ett större genomslag för fler sätt att bruka skogen.
Publicerad:

Sidor