Skogsskötsel

Höggallring ingen hit

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Folke Pettersson i gallringsförsöket i Kolfallet som han följt i mer än 20 år. Foto:Skogforsk
Höggallring är riskfylld och mer olönsam på lång sikt jämfört med låggallring. Det visar ett gallringsförsök i Gästrikland som Skogforsk följt i 20 år.
Publicerad:

"Röj till dig en bra affär”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Skogsägaren behöver inte passivt vänta eller hoppas på prishöjningar för att få bättre betalt för sin massaved. Det kan varje skogsägare ordna på egen hand. Oavsett om man röjer själv eller väljer att anlita en skogsvårdsentreprenör så är det en bra affär att se till att ungskogen röjs, skriver Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, i sin blogg.
Publicerad:

Sök stöd till påhittig naturvård

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Har du någon innovativ idé om hur man ska bedriva naturvård i skogen? Då kan du söka medel från WWF.
Varje år delar WWF ut medel till några innovativa miljö- eller naturvårdsprojekt. Har du spännande idéer är du välkommen att söka före den 14 september!
Publicerad:

Återväxt varierar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
INVENTERING. Det svenska skogsbruket har blivit bättre på föryngring. Cirka 86 procent av föryngringsarealerna håller godtagbar kvalitet eller bättre. Men vissa län släpar efter.
Publicerad:

Alla kan lära – och lära ut

Bild för Teresia Borgman Written by Teresia Borgman On the
Trädtoppar i bokskog
Metoder för föryngring av bokskog är ett exempel på försök som skogsbrukare har delat med sig av i kunskapsbanken. Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild
ADAPTIVT. Skog växer sakta och man kan få vänta länge på resultaten av nya åtgärder. Adaptiv skötsel innebär att man prövar sig fram och lär efter hand.
Publicerad:

Skona även sjuk ask

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Hamlad ask.
Det går att få stöd för hamling. Kontakta alltid din miljöstödshandläggare för samråd innan åtgärd. Mer information finns på länsstyrelsernas webbplatser. Foto: Bosse Backström/SKOGENbild
Spara asken, även om den har drabbats av askskottsjukan. Det uppmanar Vikki Bengtsson som deltagit i en undersökning av sjukans effekter.
Publicerad:

Sju dödssynder

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Lust, lättja, stolthet, frossande, en smula avundsjuka. De klassiska katolska dödssynderna känns ganska mänskliga i sin vardagliga form. Däremot är väl de ­skogliga dödssynderna ganska onödiga?
Publicerad:

Så skonas fornminnet i skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
gropawall
En så kallad gropavall (ett slags hägnad) i Västergötland. Foto: Wikipedia
På en träff i Tranemo den 22 april presenteras plus och minus från åtgärder som tagits för att undvika körskador på skogens forn- och kulturlämningar. Skogsbruk, organisationer och myndigheter kommer att delta.
Publicerad:

Skoglig kartsatsning hoppas på statligt stöd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
gallringsskog
Kartorna möjliggör att gallringar kan styras så att de görs i rätt tid och i rätt områden. Foto:Bengt Ek
Med de nya kartorna, så kallade Skogliga grunddata, ökar skogsnäringens möjligheter att skapa fler jobb, öka lönsamheten och förbättra miljöhänsynen. Detta enligt en rapport som lämnats till regeringen. Där föreslås också att kartsatsningen får fortsatt statligt stöd.
Publicerad:

Sidor