Skogsskötsel

Elak svamp hotar tall

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Skadesvampsangripen tall
Svampen angriper årsskott - leta efter kluvna eller bruna, döda toppar.
ANGREPP. Ännu en svampsjukdom drabbar skogsägare. Denna gång med sådan kraft att SLU drar igång akutforskning. 
Publicerad:

Gudrun banar väg för lärk

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Lärk
Det sägs att lärkens tillväxt är hög i unga år, men sedan fort avtar. Försök visar dock att den växer bra även efter femtio år.
LOVANDE. I inlandsklimat klarar sig lärken utmärkt ända upp i Västerbotten. Nu utvärderas ett 50-årigt försök samtidigt som ett nytt drar igång.
Publicerad:

Förändrad flora i skogsmarken

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bärris som lingon och blåbär är relativt ljuskrävande arter och de minskar i södra Sverige, visar forskningsprojektet. Foto: Ulrika Lagerlöf.
Såväl medeltemperatur som nederbörd har ökat i Sverige de senaste 20 åren. Effekterna av det syns tydligt i skogarnas markflora. Mer än hälften av alla arter har påverkats. Men skogarna kan skötas så effekterna blir mindre, visar ny forskning.
Publicerad:

Gallringsråd når inte ut

Bild för Teresia Borgman Written by Teresia Borgman On the
Gallring under Gallringsdagarna
På Gallringsdagarna visades olika typer av gallringsmaskiner och -koncept i jämförelseceller. Data från gallringarna sammanställdes för att användas som underlag för vidare diskussioner.
GALLRINGSDAGAR. Det finns bred samsyn om att bestånd över 20 meter inte bör gallras på grund av stormrisken. Men rådet har svårt att slå igenom ute i skogen.
Publicerad:

Granen reser sig på nio

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DUELL. Det är en solig sensommardag i en skogsglänta i Jämtland. Harmoni råder, men snart störs lugnet när en stolt tall svingar hårda slag mot en vacklande gran. Kampen blir en nagelbitare.
Publicerad:

Så främjas sociala värden

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Lajvspelande ungdomar
Sociala värden i skogen kan vara till exempel samvaro, upplevelser och aktiviteter – kanske i form av så kallat lajv med alver och andra sagofigurer. Foto: Stefan Örtenblad/SKOGENbild
UPPLEVELSEN. Enligt lagen ska skogsägare ta hänsyn till skogens sociala värden, men det är många som är osäkra på vilka de är och därmed också på hur man ska främja dem. 
Publicerad:

Älg får smaka ris

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Älgko med kalv
Ge dem tallris, så kanske de låter plantorna vara. Lars Edenius hoppas att rissepa­rering ska hjälpa till att skona tall­ungskog.
VILTBETE. Tallris kan hålla älgen borta från plantorna. Försök antyder att det kan fungera och vara lönsamt under rätt omständigheter.
Publicerad:

Sidor