Skogsskötsel

Låt inte törskate gå i arv

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
SVAMPSJUKA. Det går inte att stoppa ett angrepp i ett be­stånd, men man kan begränsa risken för spridning med olika åtgärder. Tallar kan ärva mottaglighet från drabbade fröträd.
Publicerad:

”Hellre harv än hög”

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Bo Granqvist
På lämpliga marker ger harvning och självföryngring med fröträd både snabbare och bättre återbeskogning, anser Bo Granqvist. Fyra år efter harvningen spirar ny, självföryngrad tallskog i spåren.
FÖRYNGRING. Harvning och självsådd är mest kostnadseffektivt, anser Bo Granqvist som har slutat med högläggning på många marker.
Publicerad:

Elak svamp hotar tall

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Skadesvampsangripen tall
Svampen angriper årsskott - leta efter kluvna eller bruna, döda toppar.
ANGREPP. Ännu en svampsjukdom drabbar skogsägare. Denna gång med sådan kraft att SLU drar igång akutforskning. 
Publicerad:

Gudrun banar väg för lärk

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Lärk
Det sägs att lärkens tillväxt är hög i unga år, men sedan fort avtar. Försök visar dock att den växer bra även efter femtio år.
LOVANDE. I inlandsklimat klarar sig lärken utmärkt ända upp i Västerbotten. Nu utvärderas ett 50-årigt försök samtidigt som ett nytt drar igång.
Publicerad:

Förändrad flora i skogsmarken

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bärris som lingon och blåbär är relativt ljuskrävande arter och de minskar i södra Sverige, visar forskningsprojektet. Foto: Ulrika Lagerlöf.
Såväl medeltemperatur som nederbörd har ökat i Sverige de senaste 20 åren. Effekterna av det syns tydligt i skogarnas markflora. Mer än hälften av alla arter har påverkats. Men skogarna kan skötas så effekterna blir mindre, visar ny forskning.
Publicerad:

Gallringsråd når inte ut

Bild för Teresia Borgman Written by Teresia Borgman On the
Gallring under Gallringsdagarna
På Gallringsdagarna visades olika typer av gallringsmaskiner och -koncept i jämförelseceller. Data från gallringarna sammanställdes för att användas som underlag för vidare diskussioner.
GALLRINGSDAGAR. Det finns bred samsyn om att bestånd över 20 meter inte bör gallras på grund av stormrisken. Men rådet har svårt att slå igenom ute i skogen.
Publicerad:

Granen reser sig på nio

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DUELL. Det är en solig sensommardag i en skogsglänta i Jämtland. Harmoni råder, men snart störs lugnet när en stolt tall svingar hårda slag mot en vacklande gran. Kampen blir en nagelbitare.
Publicerad:

Sidor