Skogsskötsel

Så samsas ren och skog

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Ren med kalv.
Ren med kalv betar på hygge. Foto: Mats Bildström/SKOGENbild
SAMEXISTENS. När skogsbruk bor granne med ren ställs särskilda krav. Det finns verktyg för samråd och forskning om själva skötselmetoderna, men skogsvårdslagen verkar släpa efter.
Publicerad:

Gallring: Attityden förändras

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Skotare
Skotare i aktion efter gallring i backig skog. Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild
OMSVÄNGNING Måste man gallra? Är det lönsamt? Vad som tidigare var mer eller mindre självklart har blivit mer komplicerat. Gallringsexperten Urban Nilsson vägrar ge raka svar, men vet hur du ska tänka.
Publicerad:

Många mål för stadsnära skog

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Trädkronor
Långsam omvandling av en tätortsnära barrskog: I ett moget granbestånd i Linköping hugger man luckor och planterar löv i stället.
Rekreationsskog ställer andra krav än produktionsskog. Många mål och många värden kräver många olika ­metoder – och bra kommunikation med medborgarna. SKOGEN hälsar på i Linköping och Norrköping för att få reda på hur man kan göra.
Publicerad:

Ekstrand älskar ek

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
LÖVEXPERT. Ek är den bästa kombinationen av värdefull virkesproduktion och hög bio­logisk mångfald, säger Anders Ekstrand som har planterat cirka en halv miljon ekar.
Publicerad:

Samarbete ska minska betesskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Fjolårskalvar betar tall på våren då mest betesskador förekommer. Foto: Matts Bildström, SKOGENbild.
Södermanland och Örebro blir första länen där en ny metod införs för att minska skadorna av viltbete i skogen.
Publicerad:

Lång väntan på ekstödet

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
NATURVÅRD. Mikael Johansson vill röja fram gamla ekar i en ­vacker backe i sin skog. Till sådana åtgärder kan man få ekonomiskt stöd från Skogsstyrelsen, men väntetiden är lång.
Publicerad:

Sidor