Skogsskötsel

”Brantare” för tall i nya kurvor

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Forskare vid SLU har tagit fram nya höjdutvecklingskurvor. Kurvorna används i skogsbruksplaneringen för att bestämma skogens bonitet. De visar sambandet mellan höjd och ålder i ett skogsbestånd. Hur högt trädet är vid en viss ålder visar hur bördig marken är.
Publicerad:

Stickvägsfri gallring lockar

Bild för Matts Bildström Written by Matts Bildström On the
Åskådare tittar på en gallring.
Åskådarna kunde konstatera att skillnad finns, men inte så stor som man kan tro, mellan en stor och en liten maskin i gallringsfasen.
Intresset för stickvägsfri gallring ökar. Över hundra personer, entreprenörer och skogsägare, lockades till en visning i skogarna utanför Åmsele, Västerbotten.
Publicerad:

Intensivskogsbruk eller inte?

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Naturvårdsverket och Skogsindustrierna är positiva till intensivskogsbruk medan Skogsstyrelsen och WWF är skeptiska. Och de skulle inte bli sams om det fanns mer kunskap om intensivskogsbrukets konsekvenser. Det menar forskare under ledning av sociologen Rolf Lidskog vid Örebro universitet.
Publicerad:

SKOGEN fyller 100 år

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Tidningen SKOGEN, årgång 1, november 1914.
Tidningen SKOGEN, årgång 1, november 1914. Se bilagan.
2014 fyller tidningen SKOGEN 100 år! Gilla oss på Facebook så får du kul och intressanta nedslag från utgivningen. Som det här sekelgamla naturvårdstipset.
Publicerad:

OK testa egna idéer

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Nu kan skogsägare pröva egna idéer om skogens skötsel, även om metoderna ligger i utkanten av lagen. Skogsstyrelsen föreslår hur man ska gå tillväga med så kallad adaptiv skogsskötsel.
Publicerad:

Hur räddar jag plantan?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Plantor under frötallar. Foto: Bo-Göran Backström/SKOGENbild
Lyckad självföryngring. Fotograf: Bo Göran Backström/SKOGENbild
Det gäller att plantorna klarar sig när fröträden faller. Men kör skotaren där plantorna står tätt, inte glest. Då finns störst möjlighet till en jämn föryngring.
Publicerad:

Donation ska ge ökad kunskap om ek

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Hur sköter man ek? Följ med och kolla i Ukraina!
Hur sköter man ek? Följ med och kolla i Ukraina!
En ny stiftelse kommer att ge stöd till forskning och utveckling om eken. Det är jägmästaren och löventusiasten Erik Stenström som har donerat 10 miljoner kronor till ”Erik Stenströms stiftelse för Ekskogsbrukets främjande”. Den som vill ha snabbare kunskap om eken kan kasta sig över de sista platserna på Ekfrämjandets studieresa till Ukraina.
Publicerad:

Sidor